SUY NIỆM

"Ai tin được sống muôn đời" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh || 13/04/2021

“Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.” (Ga 3, 7b-15) Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh 13/04/2021 Lời Chúa: Ga 3, 7b-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:“Các ông ...

Thứ Hai tuần 2 Phục sinh (Ga 3,1 -8)

“Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”. (Ga 3,3) Thứ Hai Tuần II – Mùa Phục Sinh: 12/04/2021 BÀI ĐỌC I: Cv 4, 23-31 “Khi họ ...

Thứ Hai tuần 2 Phục sinh

Tin Mừng Ga 3, 1 - 8. Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí”. (Ga 3,5) Thứ Hai Tuần II ...

"Được sinh ra từ trên" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần II - Mùa Phục Sinh || 12/04/2021

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3, 1 - 9) Thứ Hai Tuần II - Mùa Phục Sinh 12/04/2021 Lời Chúa: Ga 3, 1-8 Khi ấy, trong ...

"Bình an cho anh em!" Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật tuần II Phục Sinh || 11/04/2021

“Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”” (Ga 20, 19) Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh Chúa Nhật về Lòng Thương xót của ...

"Hãy nhìn xem" Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật tuần II Phục Sinh || 11/04/2021

“Này anh Tôma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20, 29) Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh Chúa Nhật về Lòng ...

Chúa nhật 2 Phục sinh (Ga 20,19-31) - Bình an cho anh em

“Vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin” (Ga 20,29) Chúa nhật 2 Phục sinh - (Ga 20,19-31) Bình an cho anh em BÀI ĐỌC I: Cv ...

"Vẫn không tin" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh || 10/04/2021

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. (Mc 16, 15) Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh 10/04/2021 Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Sau khi sống lại vào ...

"Chúa đó!" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh || 09/04/2021

“Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” (Ga 21, 1-14) Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh 09/04/2021   Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho ...

"Thế là đã hoàn tất" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần Thánh || 02/04/2021

“Thế là đã hoàn tất !” (Ga 19, 30) Thứ Sáu Tuần Thánh 02/04/2021 Lời Chúa: Ga 18,1 – 19,42 Khi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kítrôn. Ở đó, có một ...

Câu chuyện xử án Thầy Giêsu

CÂU CHUYỆN XỬ ÁN THẦY GIÊSU Tờ mờ sáng, lính tráng cùng các thành viên trong Thượng Hội Đồng[1] điệu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đến dinh tổng trấn Philatô. Cả đoàn đi băng qua nội ...

Các bài suy niệm Đàng Thánh Giá do Đức Thánh Cha chủ sự 2021

Các bài suy niệm trong Đàng Thánh giá năm 2021 của Đức Thánh Cha đã được ủy thác cho các thiếu nhi và thiếu niên của giáo xứ các thánh tử đạo Uganda ở Roma ...

"Con ông sống" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay || 15/03/2021

“Ông cứ về đi, con ông sống” (Ga 4, 43-54) Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay 15/03/2021 Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Đức Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn ...

"Chuộng tối hơn sáng" Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay || 14/03/2021

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa”. (Ga 3,19) Chúa Nhật Tuần IV – Mùa Chay 14/03/2021 Lời Chúa: Ga 3, 14-21 Khi ...

"Đến cùng ánh sáng" Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay || 14/03/2021

“Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. (Ga 3,14-15) Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay 14/03/2021 Lời Chúa: Ga 3, 14-21 Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ...

"Tự hào và khinh người" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay || 13/03/2021

“Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pharisêu thì không.” (Lc 18, 9-14) Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay 13/03/2021 Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Đức Giêsu ...

"Điều răn đứng đầu" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay || 12/03/2021

“ Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa” (Mc 12, 28b-34) Thứ Sáu Tuần III – Mùa Chay 12/03/2021 Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong nhóm ...

"Người mạnh hơn" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần III - Mùa Chay || 11/03/2021

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi” (Lc 11, 14-23) Thứ Năm Tuần III – Mùa Chay 11/03/2021 Lời Chúa: Lc 11, 14-23 Khi ấy, Ðức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ ...

Trầm tư dưới chân Thánh giá

TRẦM TƯ DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ (Suy niệm bảy lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên Thánh giá) Kinh nguyện chuẩn bị Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Cứu Thế, con quỳ trước Thánh giá hồng phúc của Chúa đây. ...

"Kiện toàn" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay || 10/03/2021

"Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5, 17-19) Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay 10/03/2021 Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới