SUY NIỆM

Tìm kiếm dấu lạ: 14/10/2019 – Thứ Hai Tuần 28 TN

"Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa" (Tv 94 7b-8a) 14/10/2019 – Thứ Hai Tuần 28 TN ✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11,29-32) 29 Khi ấy, dân chúng tụ ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 14/10/2019 – Thứ Hai Tuần 28 TN

"Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna" (11, 29b) 14/10/2019 – Thứ Hai Tuần 28 TN (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng ...

Thế chín người kia đâu?: 13/10/2019 – Chúa Nhật 28 TN, năm C

"Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu". (1 Tx 5, 18) ✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca Lc 17, 11-19 11 Trên đường ...

Đẹp lắm lời Tạ Ơn: 13/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 28 TN

Đẹp lắm lời Tạ Ơn 13/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 28 TN Lời Chúa: 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.           Phong cùi là một bệnh nan y khó trị, ai cũng ghê tởm và run sợ nếu ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 13/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 28 TN

"Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?" (Lc 17, 18) 13/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 28 TN (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo ...

Phúc thay lòng dạ: 12/10.2019 – Thứ Bảy Tuần 27 TN

Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy. Đúng hơn : phúc thay kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa. ✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Lc 11, 27-28 27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 12/10/2019 – Thứ Bảy Tuần 27 TN

"Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa" (Lc 11, 28) 12/10/2019 – Thứ Bảy Tuần 27 TN (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng trong tháng truyền giáo ngoại ...

Ngón tay Thiên Chúa 11/10/2019 – Thứ Sáu Tuần 27 TN

"Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông" (Lc 11, 20) 11/10/2019 – Thứ Sáu Tuần 27 TN ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 11/10/2019 – Thứ Sáu Tuần 27 TN, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII

"Chúa nói: Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi" (12, 31-32) 11/10/2019 ...

Anh em hãy xin thì sẽ được 10/10/2019 – Thứ Năm Tuần 27 TN

"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho" (Lc 11, 9) 10/10/2019 – Thứ Năm Tuần 27 TN Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy, Ðức Giêsu ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 10/10/2019 – Thứ Năm Tuần 27 TN

"Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa" (Cv 16, 14b) Suy niệm loan báo Tin Mừng: 10/10/2019 – Thứ Năm Tuần 27 TN (Trích 31 bài giảng của uỷ ...

Đức Thánh Cha than thở: Kitô hữu hay đánh giá mọi sự bằng “con tim nhỏ nhen”

Trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta hôm thứ ba, 08/10/2019, Đức Thánh Cha than thở rằng Ki-tô hữu hay phán xét và đánh giá mọi sự bằng “con tim nhỏ nhen” của mình. ...

Xin dạy chúng con cầu nguyện: 09/10/2019 – Thứ Tư Tuần 27 TN

"Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện." ✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Lc 11, 1-4 1 Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 09/10/2019 – Thứ Tư Tuần 27 TN

"Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin rủ lòng thương con, lạy Chúa: con kêu con gọi Chúa suốt ngày" (Tv 85, 3)   Suy niệm loan báo Tin Mừng 09/10/2019 – Thứ Tư Tuần 27 TN (Trích 31 ...

Chọn phần tốt hơn: 08/10/2019 – Thứ Ba Tuần 27 TN

Halêluia. Halêluia."Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa". Halêluia. (Lc 11, 28) Cô Mácta đón Đức Giêsu vào nhà. Cô Maria đã chọn phần tốt nhất. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng 08/10/2019 – Thứ Ba Tuần 27 TN

Cô Mácta đón Đức Giê-su vào nhà. Cô Maria đã chọn phần tốt nhất Suy niệm loan báo Tin Mừng 08/10/2019 – Thứ Ba Tuần 27 TN (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng ...

Đức Chúa ở cùng bà (7.10.2019 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

"Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ" (Lc 1, 28) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên ...

07/10/2019 – Thứ Hai Tuần 27 TN - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Suy niệm loan báo Tin Mừng 

Suy niệm loan báo Tin Mừng  07/10/2019 – Thứ Hai Tuần 27 TN - Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng trong tháng truyền giáo ngoại thường 10/2019) Lời ...

"Nếu anh em có lòng tin !" - 06/10/2019 Chúa Nhật XXVII Thường Niên, Năm C

"Nếu anh em có lòng tin !" Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C Ca vịnh tuần III. Kb 1,2-3;2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10. Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng ...

Hớn hở vui mừng 5/10/2019 – Thứ Bảy Tuần 26 TN

"Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời" (Lc 10, 20b) 05/10/2019 – Thứ Bảy Tuần 26 TN Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook