SUY NIỆM

Đức Thánh Cha: Ai nói yêu mến Chúa mà không yêu tha nhân là kẻ nói dối

Trong bài giảng thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng tình yêu cần phải được thể hiện qua những hành động cụ thể. Đức Thánh Cha ...

Đức Thánh Cha: Thần khí không thể đi vào một con tim cao ngạo

Thần Khí của Thiên Chúa chỉ có thể bén rễ và nảy mầm trong một trái tim khiêm nhường. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như thế trong bài giảng thánh lễ sáng nay tại ...

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào": 30/10/2019 – Thứ Tư Tuần 30 TN

Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. (2 Tx 2, 14) 30/10/2019 – Thứ Tư Tuần 30 ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 30/10/2019 – Thứ tư Tuần 30 TN

"Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa" (Lc 13, 29) 30/10/2019 – Thứ tư Tuần 30 TN (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng ...

Đức Thánh Cha: Đối với Kitô hữu, lòng cậy trông giống như không khí để hít thở

Để trở thành những con người của cậy trông và hy vọng, chúng ta không được dính bén với điều gì và sống trong niềm mong mỏi hướng tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. ...

Lớn lên và trở thành: 29/10/2019 – Thứ Ba Tuần 30 TN

"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn" (Mt 11, 25) 29/10/2019 – Thứ Ba Tuần 30 TN ✠Tin ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 29/10/2019 – Thứ Ba Tuần 30 TN

"Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người" (Rm 8. 19)  29/10/2019 – Thứ Ba Tuần 30 TN (Trích 31 bài giảng của uỷ ...

Gọi và chọn: 28/10/2019 – Thứ Hai - Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ

"Đức Giêsu chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ" (Lc 6, 13) 28/10/2019 – Thứ Hai - Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ ✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca 6,12-19 12 Trong những ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 28/10/2019 – Thứ Hai Tuần 30 TN, Thánh Simon và Thánh Giuđa Tông Đồ

"Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ" (Lc 6, 13) 28/10/2019 – Thứ Hai Tuần 30 TN Thánh Simon và Thánh Giuđa Tông Đồ (Trích 31 bài giảng của ...

Xin thương xót con: 27/10/2019 – Chúa Nhật 30 TN, Năm C

"Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải".(2 Cr 5, 19) ✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 18, ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 27/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 30 TN C

"Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính ; còn người Pharisêu thì không".   27/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 30 TN C   (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan ...

ĐTC Phanxicô: Trong cuộc chiến giữa thiện và ác, chúng ta chọn ơn cứu độ

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với tất cả chúng ta rằng luôn có cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa ân sủng và tội lỗi. Ngài mời gọi tất cả các Ki-tô hữu dành giờ để ...

Tìm kiếm dấu lạ: 14/10/2019 – Thứ Hai Tuần 28 TN

"Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa" (Tv 94 7b-8a) 14/10/2019 – Thứ Hai Tuần 28 TN ✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11,29-32) 29 Khi ấy, dân chúng tụ ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 14/10/2019 – Thứ Hai Tuần 28 TN

"Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna" (11, 29b) 14/10/2019 – Thứ Hai Tuần 28 TN (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng ...

Thế chín người kia đâu?: 13/10/2019 – Chúa Nhật 28 TN, năm C

"Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu". (1 Tx 5, 18) ✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca Lc 17, 11-19 11 Trên đường ...

Đẹp lắm lời Tạ Ơn: 13/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 28 TN

Đẹp lắm lời Tạ Ơn 13/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 28 TN Lời Chúa: 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.           Phong cùi là một bệnh nan y khó trị, ai cũng ghê tởm và run sợ nếu ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 13/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 28 TN

"Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?" (Lc 17, 18) 13/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 28 TN (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo ...

Phúc thay lòng dạ: 12/10.2019 – Thứ Bảy Tuần 27 TN

Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy. Đúng hơn : phúc thay kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa. ✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Lc 11, 27-28 27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng ...

Suy niệm loan báo Tin Mừng: 12/10/2019 – Thứ Bảy Tuần 27 TN

"Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa" (Lc 11, 28) 12/10/2019 – Thứ Bảy Tuần 27 TN (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng trong tháng truyền giáo ngoại ...

Ngón tay Thiên Chúa 11/10/2019 – Thứ Sáu Tuần 27 TN

"Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông" (Lc 11, 20) 11/10/2019 – Thứ Sáu Tuần 27 TN ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới