SUY NIỆM

"Vui mừng bán tất cả" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên || 28/07/2021

“Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13, 44) Thứ Ba Tuần XVII – Mùa Thường Niên 27/07/2021 ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu: Mt 13, 44-46 ...

"Chói lọi như mặt trời" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên || 27/07/2021

“Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần” (Mt 13, 37) Thứ Ba Tuần XVII – ...

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên || 26/07/2021 Lễ Thánh Gioakim và Anna

“Hạt cải trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” (Mt 13, 31-32) Thứ Hai Tuần XVII – Mùa Thường Niên 26/07/2021 - Lễ Thánh Gioakim và Anna   ✠ Tin Mừng Chúa ...

"Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn" Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên || 25/07/2021

“Đức Giêsu cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.” (Ga 6, 11) Chúa Nhật Tuần XVII – Mùa Thường Niên 25/07/2021 ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô ...

"Không được như vậy" Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên || 25/07/2021 Thánh Giacôbê, Tông đồ

“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20, 26) Chúa Nhật Tuần XVII – Mùa Thường Niên 25/07/2021 - Thánh Giacôbê, Tông đồ ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô ...

"Đừng nhổ cỏ lùng" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XVI - Mùa Thường Niên || 24/07/2021

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13, 30) Thứ Bảy Tuần XVI – Mùa Thường Niên 24/07/2021 ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu: Mt 13, 24-30   Hôm ấy, Ðức Giêsu trình ...

"Sinh hoa kết quả" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XVI - Mùa Thường Niên || 23/07/2021

“ Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả” (Mt 13, 23) Thứ Sáu Tuần XVI – Mùa Thường Niên 23/07/2021 ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu: Mt 13, 18-23   Khi ấy, Ðức ...

"Họ để Người ở đâu?" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XVI TN - Thánh nữ Maria Mađalêna || 22/07/2021

“Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” (Ga 20, 15) Thứ Năm Tuần XVI – Mùa Thường Niên  Thánh nữ Maria Mađalêna - Lễ kính 22/07/2021 ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga ...

"Có tai thì nghe" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XVI - Mùa Thường Niên || 21/07/2021

“Ai có tai thì nghe” (Mt 13, 9) Thứ Tư Tuần XVI – Mùa Thường Niên 21/07/2021 ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu: Mt 13, 1-9   Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ...

"Ai là mẹ tôi?" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XVI - Mùa Thường Niên || 20/07/2021

“Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” (Mt 12, 48) Thứ Ba Tuần XVI – Mùa Thường Niên 20/07/2021 ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu: Mt 12, 46-50   Khi ấy, Ðức Giêsu ...

"Đòi dấu lạ" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XVI - Mùa Thường Niên || 19/07/2021

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” (Mt 12, 38) Thứ Hai Tuần XVI – Mùa Thường Niên 19/07/2021   ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu: Mt 12, 38-42 Khi ấy, có mấy kinh ...

Chúa lầ Đấng Cứu Thế

LỄ CHÚA CỨU THẾ ( CHÚA NHẬT THỨ BA TRONG THÁNG BẢY ) Ga. 3, 13-18.21 CHÚA LÀ ĐẤNG CỨU THẾ Mỗi lần cử hành Lễ Chúa Cứu Thế, một thánh lễ được Nhà Dòng Chúa Cứu Thế ...

"Hài lòng về Người" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên || 17/07/2021

“Ðây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người.” (Mt 12, 18) Thứ Bảy Tuần XV – Mùa Thường Niên 17/07/2021 ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô ...

"Ta muốn lòng nhân" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên || 16/07/2021

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.” (Mt 12,7) Thứ Sáu Tuần XV – Mùa ...

"Hiền hậu và khiêm nhường" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên || 15/07/2021

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11, 29) Thứ Năm Tuần XV – Mùa Thường Niên 15/07/2021 - Thánh Bônaventura, ...

"... mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên || 14/07/2021

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời” (Mt 11, 25) Thứ Tư Tuần XV – Mùa ...

"Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên || 13/07/2021

“Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Sôđôma còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.” (Mt 11, 24) Thứ Ba Tuần XV – Mùa Thường Niên 13/07/2021 ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu ...

"Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên || 12/07/2021

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.” (Mt 10, 34) Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên 12/07/2021 ✠ ...

"Không được mang gì" Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên || 11/07/2021

“Đức Giêsu bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng” (Mc 6, 7) Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên 11/07/2021 ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô: Mc 6, 7-13 Khi ấy, Đức Giêsu ...

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác" Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên || 10/07/2021

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn” (Mt 10, 28) Thứ Bảy Tuần XIV – Mùa Thường Niên 10/07/2021 ✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu: Mt10, 24-33   Hôm ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới