DCCT

Hình ảnh Thánh lễ An Táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu sĩ Linh mục Chúa Cứu Thế

Hình ảnh Thánh lễ An Táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu sĩ Linh mục Chúa Cứu Thế do Đức Cha Luis Nguyễn Anh Tuấn  

Thánh lễ An Táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh Mục CSsR

Thánh lễ An táng cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh Mục CSsR sẽ cử hành lúc 6 giờ sáng Thứ Tư, ngày 23/05/2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn, ...

Di quan Cha Mác-cô Bùi Quan Đức từ Nhà Dòng ra Nhà Thờ

20g 30 ngày 22/05/2018 nghi thức di quan Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Từ Nhà Dòng sang Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô Bùi Quan Đức CSsR ngày 22/05/2018

Học Viện Thánh Anphongsô dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô lúc 9g Cộng Đoàn Tỉnh Dòng dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô Cộng đoàn Vĩnh Long và Cha đại diện liên Tu Sĩ Tân Định ...

Hình Ảnh Thánh lễ nhập quan Cha MácCô Bùi Quan Đức Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)  Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R. lúc 10 giờ Thứ Hai, ngày 21/05/2018 tại ...

Cáo Phó, Tiểu Sử Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25) CÁO PHÓ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R.

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: Rao Phong Chức Phó Tế 2018

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM THE REDEMPTORIST PROVINCE OF VIET NAM THƯ RAO PHONG CHỨC PHÓ TẾ 2018  

Một nghệ sĩ tiếp cận với thế giới tổn thương thông qua màu sắc

(Hà Lan) Jan Haen, một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, là người đang tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống thông qua nghệ thuật. Điều gì làm cho Cha Jan khác biệt là ...

Hình ảnh Thánh lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục và Thượng thọ Ông Bà Cố Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó Giám Tỉnh CSsR VN

Vào lúc 9g 30 ngày 14/05/2018 tại Thánh Đường Giáo xứ Thái Xuân, Giáo phận Xuân Lộc, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng đông đảo ...

Hãy Nhìn Như Mẹ Hằng Cứu Giúp

Theo kinh nghiệm cá nhân tôi với sự dâng hiến này đã diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Rosario (Santa Fe, Argentina), được đặt tên là giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tại đó, ...

Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

4 tập sinh người Việt thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu khấn lần đầu tại Philippines

Vào lúc 9 giờ 00, 04.05.2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Divino Amor, Lipa, Batangas, Philippines đã diễn ra thánh lễ khấn dòng của 7 tập sinh Dòng Chúa Cứu Thế. Trong số 7 ...

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: Rao Phong Chức Linh Mục 2018

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM THE REDEMPTORIST PROVINCE OF VIET NAM

Thánh Anphongsô Và Lòng Sùng Kính Đức Maria

Bây giờ con xin quay về với Mẹ, là Nữ Vương và là Mẹ con. Mẹ biết rõ là sau Chúa Giêsu, con đặt tất cả mối hy vọng ơn cứu rỗi ở nơi Mẹ. ...

Đức Giám mục Công giáo trẻ nhất thế giới hiện nay là một tu sĩ DCCT

Chưa tròn 39 tuổi, Đức Cha Petro Loza DCCT là vị giám mục trẻ nhất của Giáo hội Công giáo. [caption id="attachment_16545" align="aligncenter" width="640"] Đức Cha Petro Loza, CSsR Giám mục phụ tá Sokal và Zhovkva ...

Các linh mục trẻ DCCT tham dự thường huấn tại Sài Gòn

30 linh mục trẻ DCCT trong giai đoạn chuyển tiếp vào sứ vụ quy tụ về Sài Gòn tham dự kỳ thường huấn dành riêng cho họ, bắt đầu từ sáng hôm nay, thứ Ba ...

Mừng lễ Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer Tu sĩ Linh mục CSsR - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 15/03/2018

"Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói" (Lc 10, 1-3) Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 13/03/2018 Thánh lễ Mừng kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ Linh mục Dòng ...

Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer ngày thứ II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 14/03/2018

Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer ngày thứ II Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 14/03/2018 - 17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê - Hướng dẫn: Cha G.B Lê Thanh Hải - 18g00: Thánh lễ đồng ...

Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer ngày thứ I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 13/03/2018

Thánh Clêmentê Maria Hofbauer được gọi là Tổ Vị tổ phụ thứ II của Dòng Chúa Cứu Chuộc. Vì nếu Thánh Anphongsô Maria là vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, đặt nền tảng, hướng ...