DCCT

CSsR VN: Nghi thức hỏa táng Cha Antôn Phạm Văn Nam Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống"(Ga 11,25-26) Nghi thức hỏa táng  Cha Antôn Phạm Văn Nam, C.Ss.R. tại nghia trang ...

Hình ảnh Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam Tu sĩ Linh mục CSsR

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25) Sáng nay thứ Ba ngày 18/09/2018 Cha Phó Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Đaminh Nguyễn Đức Thông chủ tế ...

Anh en CSsR gốc Cộng Đoàn Nha Trang và Gx Quân Trấn dâng lễ cầu nguyện cho Cha Antôn

Chiều qua lúc 18g 00 Cha Bề trên Cộng đoàn Nha Trang cùng vười một số Cha , Thầy xuất phát từ Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang cùng vưới cộng đoàn Dân Chúa Giáo ...

Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR - 06g 00_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

Vào lúc 06g 00 thứ ba ngày 18/09/2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Cha Phó Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ chủ tế Thánh lễ An Táng Cha Antôn ...

Di quan Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR từ Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Vào lúc 20g 00 ngày 17/09/2018 Cha Phó giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông chủ sự nghi thức di quan Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR từ Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu ...

Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

Vào lúc 17g ngày 17/09/2018 Cha Bề trên chánh xứ Tôma Trần Quốc Hùng, cha phó xứ Phêrô Đỗ Minh Trí cùng với quý Cha và cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ...

Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

16g 00 ngày 17/09/2018 Cha Giám đốc Giuse Phạm Quốc Giang, cha phó Giuse Nguyễn Văn Vượngu, Cha Tô ma Phạm Huy Lãm cùng các em Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn dâng ...

Cộng đoàn Chúa Cứu Thế (Tỉnh Dòng) dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR 15g 00 ngày 17/09/2018

Chiều nay vào lúc 15g 00 Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông cùng quý Cha, Thầy trong Cộng Đoàn Chúa Cứu Thế (Tỉnh Dòng) dâng thánh lêc cầu nguyện cho Cha Antôn Phạm ...

Học Viện Thánh Anphongsô Dâng lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

Vào lúc 14g oo cha Giám đốc cùng quý Cha giáo... cùng quý Thầy Học Viện Thánh Anphongsô hiệp dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR....

Anh chị em các cháu tiễn biệt Antôn Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR lần cuối và nghi thức dập mạch

11g 30 Anh chị em các cháu tiễn biệt Antôn Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR lần cuối và nghi thức dập mạch  

CSsR VN: Giáo xóm 4 & 5 dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR.

10g00 Các Cha phụ trách Giáo xóm 4 & 5: cha Anphongsô Phạm Gia Thụy, cha Tôma Aquino Phạm Phú Lộc, cho Phao lô Lê Xuân Lộc và cha Giuse Trần Hữu Hoan DCCT Hà ...

Cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR.

Cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm chủ tế Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR.

Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Bắc Hội thảo tại Gx Phú Tảo, Gp Hải Phòng

Hòa chung nhịp đập của hàng triệu con tim người trẻ trên toàn thế giới, hướng về đại hội giới trẻ thế giới được tổ chức tại Panama vào tháng giêng năm 2019, và thượng ...

Hình ảnh nghi thức Tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Phạm Văn Nam C.Ss.R.

Sáng nay vào lúc 10h00 sáng Chúa Nhật ngày 16/09/2018 cha Bề trên Nhà Sài Gòn Tôma Trần Quốc Hùng chủ sự nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Phạm Văn ...

Giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Viếng Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

Cha linh hướng Anphongsô Trần Ngọc Hướng cùng anh chị em giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế viếng linh cữu Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR.  

10g 00: Nghi thức Tẩn Liệm và Thánh Lễ Cầu Nguyện cho cha Antôn Phạm Văn Nam Tu Sĩ_Linh Mục C.Ss.R.

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. " (Ga 14, 6) 10g 00: Nghi thức Tẩn Liệm và Thánh Lễ Cầu Nguyện:

Cáo Phó & Tiểu sử Cha Antôn Phạm Văn Nam: Tu Sĩ Linh Mục C.Ss.R.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25) CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin CHA ANTÔN ...

Cha Antôn Phạm Văn Nam, C.Ss.R. Tu Sĩ Linh Mục đã an nghỉ trong Chúa

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25) CÁO PHÓ   Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin   CHA ANTÔN PHẠM VAN NAM, C.Ss.R.  Sinh ...

Hành Hương và Rước Kiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp hằng năm tại Singapore

(Singapore) Các Tu sĩ thừa sai DCCT đã cùng với các tín hữu của Giáo xứ Thánh Anphongsô (Singapore) tổ chức sinh nhật của Đức Maria, Mẹ hằng Cứu Giúp vào ngày 2 tháng 9 ...

An táng Bà Cố Anna tại Nghĩa Trang Giáo Xứ B’Sumrăc

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25) CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH Gia đình chúng con xin trân trọng báo tin Bà Cố ANNA KA SẠO (1938 ...

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới