Tin tức

Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Thánh lễ Khấn Dòng và Thánh lễ truyền chức Linh Mục_Phó tế

Chưng trình các Thánh lễ vào những ngày cuối tháng 6 năm 2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Từ ngày 25 - 27/06/2018 Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng ...

Giáo Họ Bình Thạnh ra riêng

Giáo họ Bình Thạnh thuộc giáo xứ Châu Ổ, nằm về hướng đông bắc, trãi rộng trong 4 xã: Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông và Bình Thuận của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. ...

Hình ảnh An táng Bà Cố Lucia thân Mẫu cha Giuse Trần Hữu Hoan CSsR tại Đất Thánh Gx Thổ Hoàng

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ" (Ga 3, 16)

Hình ảnh Thánh lễ An Táng Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Tự thân Mẫu cha Giuse Trần Hữu Hoan CSsR

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11, 25 Sáng 15/06/2018 vào lúc 8g 30 Thánh lễ an táng Bà Cố ...

Hình ảnh nghi thức di quan Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Tự thân Mẫu cha Giuse Trần Hữu Hoan CSsR

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11, 25)

Hình ảnh nghi thúc tiễn biệt hỏa táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25)

Thánh lễ An Táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR - 06g00 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

Thánh lễ An Táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà_Tu Sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế sẽ bắt đầu lúc 6g00 ngày 12/06/2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu ...

Hình ảnh nghi thức Di Quan Thầy Gioakim Trần Văn Thà Tu Sĩ Thừa Sai CSsR từ Tu Viện ra Đền Đức Mẹ

20g 30 ngày 11/6/2018 Nghi thức Di Quan Thầy Gioakim Trần Văn Thà Tu Sĩ Thừa Sai CSsR từ Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn ra Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thánh lễ các thầy Tu sĩ thừa sai cùng các Xóm Giáo 4 & 5 - Dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Vào lúc 18g 00 Cha Bề đặc trách phó Giám Tỉnh CSsR với các thầy Tu sĩ thừa sai cùng quý Cha Anphong Phạm Gia Thụy, Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc, Paul Lê Xuân Lộc ...

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25)  

Gia đình Thầy Gioakim Trần Văn Thà bên lĩnh cữu trước khi dập mạnh

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25)  

Thánh lễ Cộng Đoàn CSsR Mai Thôn & Học Viện Thánh Anphongsô - Dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Chiều nay lúc 16g 00 Cha Bề trên, Giám Đốc Học Viện cùng quý cha, quý Thầy Học Viện Thánh Anphongsô dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà, tu sĩ thừa ...

Thánh lễ 15g 00 Cộng Đoàn Tỉnh Dòng CSsR - Dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà tu sĩ thừa sai CSsR

Vào lúc 15g 00 Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà tu sĩ thừa sai CSsR. Cùng hiệp dâng Thánh lễ ngoài Cha giám ...

Thánh lễ Cộng Đoàn CSsR Vũng Tàu - Dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25) 14g 00 Cộng Đoàn Vũng Tàu dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim (Boniface) Trần Văn Thà, Tu sĩ Thừa sai C.Ss.R 

Xứ Đoàn thiếu nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua viếng và cầu nguyện cho Thầy Gioakim

Cha linh hướng cùng Xứ Đoàn thiếu nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua viếng và cầu nguyện cho linh hồn Thầy Gioakim

Hình ảnh nghi thức tẩm liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà (Boniface) C.Ss.R

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25) Sáng nay lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 10.06.2018 tại phòng khách Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Cha Giuse Nguyễn Ngọc ...

Cáo Phó, Tiểu Sử Thầy Gioakim Trần Văn Thà: Tu Sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25) CÁO PHÓ Thầy Gioakim Trần Văn Thà C.Ss.R.

Hình ảnh rước kiệu Mình Thánh Chúa tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 03/06/2018

“Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồ dưỡng” (Mt 11, 28)

Thăm Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc

Tôi đã quen biết cha Giuse Nguyễn Văn Thật, Dòng Chúa Cứu thế cả chục năm rồi. Kể từ khi cha đi truyền giáo ở Bắc Kạn, rồi sau đó cha đến giúp tại Đền ...

Cáo phó Bà cố Mátta Nguyễn Thị Triệu, Thân Mẫu cha Anrê Đinh Duy Toàn CSsR

Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh Gia đình chúng tôi xin kính báo Bà cố Mátta Nguyễn Thị Triệu Sinh ngày 02/08/1917 Qua đời ngày 30/05/2018 Hưởng thọ 101 tuổi