Các vị thánh

Kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP A - Đọc   Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào! / Nay con sấp mình xuống dưới chân ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Chín

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ CHÍN Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ nay là cuối tuần chín ngày,/ hằng ngày trong tuần này, con đã đến sấp mình dưới chân Mẹ. Hôm nay,/ ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Tám

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ TÁM Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ khi con suy đến nết hư và sự túng cực con/ và lại nghĩ đến lòng rất nhân lành/ cùng ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Bảy

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ BẢY Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ nay con chạy đến cùng Mẹ,/ vì chính Mẹ là Đấng con phải kêu xin,/ và chính Mẹ sẽ nhậm ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Sáu

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ SÁU Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ bức chân dung rất cảm động Mẹ dạy cho con biết:/ Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều./ Bởi vì ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Năm

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP   NGÀY THỨ NĂM Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ khi con suy ngắm bức chân dung Mẹ/ thì lại được thêm sức cậy trông lòng nhân từ Mẹ./ Vì ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Tư

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP   NGÀY THỨ TƯ Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ bức chân dung dịu dàng Mẹ/ làm cho lòng chúng con đau phiền được vui mừng yên ủi./ Mẹ khác ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Ba

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ BA Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con rất ước ao ngắm bức chân dung tốt lành của Mẹ./ Mỗi lần con nhìn bức chân dung ấy,/ ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Hai

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ HAI Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ Đức Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ ẵm trên tay,/ chẳng những Mẹ nhận Người là Con Thiên Chúa/ ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Nhất

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP   NGÀY THỨ NHẤT Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con vui sướng được chạy đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ! Nhìn lên chân dung ...

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP KINH NGUYỆN KINH MỞ ĐẦU  Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con, / thì chúng con hết lòng trìu mến vâng ...

Lịch sử và ý nghĩa Bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA BỨC LINH ẢNH ĐỨC MẸ HĂNG CỨU GIÚP   Gốc tích Tương truyền ngày xưa Thánh Luca có vẽ một bức họa Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài Đồng. Thánh Luca là người ...

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Sắc lệnh của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Piô IX

SẮC LỆNH CỦA ĐỨC CHÂN PHÚC GIÁO HOÀNG PIÔ IX (31/3/1876) GIÁO HOÀNG PIÔ IX ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ Trong tâm tình vui mừng và hân hoan, Ta sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi và tốt ...

Thánh Giê ra đô Tu Sĩ CSsR 1726 – 1755

Thánh Giê ra đô Tu Sĩ CSsR 1726 – 1755 Ngày 16 tháng 10 Thánh Giê-ra-đô sinh năm 1726 ở Muro, một thị trấn nhỏ miền nam nước Ý. Ngài diễm phúc có bà mẹ Benedetta đạo ...

THÁNH GIÊRAĐÔ - C.Ss.R (1726 – 1755)

“Tại đây ý Thiên Chúa được thi hành, khi Người muốn và như Người muốn” THÁNH GIÊRAĐÔ Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ( 1726 – 1755 ) [caption id="attachment_55417" align="aligncenter" width="750"] Thánh Anphongsô - Thánh Giêrađô, Tu ...

Thánh Anphongsô Maria đệ Liguôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh - Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế năm 1732

THÁNH ANPHONG MARIA DE LIGÔRI (1696-1787) Giám Mục  Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế Tiến Sĩ Hội Thánh & Bổn Mạng Các Nhà Thần Học Luân Lý Phong Thánh: 1839 do Đức Grêgoriô XVI Lễ kính: 1 Tháng Tám Tại pháp đình ...

Chân phước Peter Donders: Ngôn sứ của Công lý và Giải phóng

Trong Tháng giêng này, chúng ta mừng lễ Chân phước Peter Donders vào ngày 14. Peter Donders được tuyên phong Chân Phước bởi Đức John Paul II vào ngày 23 tháng 5 năm 1982. Như ...

Tam Nhật Kính Thánh Gioan Neumann

(Rome) Vào ngày 2 tháng 1, tại Nhà thờ Thánh Anphongsô, Roma, Cộng đoàn Thánh Anphongsô đã khai mạc Triduum (tuần tam nhật) để tôn kính Thánh John Neumann và kết thúc vào ngày 4 ...

Thánh Anphongsô Và Lòng Sùng Kính Đức Maria

Bây giờ con xin quay về với Mẹ, là Nữ Vương và là Mẹ con. Mẹ biết rõ là sau Chúa Giêsu, con đặt tất cả mối hy vọng ơn cứu rỗi ở nơi Mẹ. ...

Hãy Trở Lại Ngay

“Các người sẽ chết trong tội lỗi các người”  (Ga 8:21) Đừng trì hoãn đến ngày mai Ai cũng biết rằng bất cứ giờ nào kẻ tội lỗi trở lại Chúa đều tha thứ, nhưng những người cố ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới