Kinh Thánh

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm B

(Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37) TRÔNG CHỜ CHÚA “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”. (Mc 13,37) I. CÁC BÀI ĐỌC Khởi đầu Mùa Vọng, Hội Thánh ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3.5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài nhân hậu ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ NĂM TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN: Thánh Ghêgôriô Cả| 18h00 || 03/09/2020

“Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” ( Lc 5, 8 ) THỨ NĂM TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 03/09/2020  Thánh lễ 18h00 Nhà Nguyện Hiệp Nhất - Giáo xứ ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ   Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3.5   Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài nhân ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 3.5   Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài nhân hậu ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ: Ngày 29 tháng 8 Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (lễ nhớ)

Ngày 29 tháng 8 Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (lễ nhớ) Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 118, 46-47  Lạy Chúa, đứng trước mặt vua quan, còn giãi bày thánh ý, ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ: Ngày 28 tháng 8 - Lễ Thánh Âutinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 28 tháng 8 - Lễ Thánh Âutinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Các Bài Đọc trong Thánh Lễ   Ca nhập lễ: Hc 15, 5   Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy tinh ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ - Thứ Sáu Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin ...

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3   Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ   Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin ...

Suy tôn Thánh Giá

“Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.” (Gl 6,14) WHĐ (24.8.2020) – Một tháng nữa chúng ta mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Năm nay ...

Điều gì đã xảy ra với Mười Hai Vị Tông Đồ?

WHĐ (24.8.2020) – Philípphê phục vụ các cộng đoàn nói tiếng Hy Lạp. Giacôbê trở thành giám mục đầu tiên của Giêrusalem. Giuđa Tađêô được tôn kính là “Tông đồ của người Armênia”. Ở phần cuối của Phúc ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Ngày 24 tháng 8 THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ

Các bài đọc trong Thánh lễ: Ngày 24 tháng 8 THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ (lễ kính) Ca nhập lễ: Tv 95, 2.3 Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Thiên Chúa cứu độ, kể cho muôn dân biết ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ   Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Ngày 22 tháng 8: Đức Maria Nữ Vương (lễ nhớ)

Ngày 22 tháng 8 - Đức Maria Nữ Vương (lễ nhớ) Các bài đọc trong Thánh lễ   Ca nhập lễ: Tv 44, 10 Lạy Chúa, bên hữu Ngài, hoàng hậu sánh vai, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng và trang điểm ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Bảy Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ Ca nhập lễ: Tv 83, 10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: 21/8 - Thánh Piô X. Giáo Hoàng

Ngày 21 tháng 8: Thánh Piô X. Giáo Hoàng (lễ nhớ) Các bài đọc trong Thánh lễ   Ca nhập lễ   Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và mở kho tàng của Chúa cho người, để cho người ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới