SUY NIỆM

"Chúa chọn ai" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh || 14/05/2021: Thánh Matthia, tông đồ

“Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.” (Ga 15, 16) Thứ Sáu Tuần VI – Mùa ...

"Phúc thay lòng dạ" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh || 13/05/2021: Lễ Đức Mẹ Fatima

“Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy” (Lc 11, 28) Thứ Năm Tuần VI – Mùa Phục Sinh 13/05/2021 - Lễ Đức Mẹ Fatima Lời Chúa: Lc 11, 27-28 Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám ...

Ý nghĩa của thời gian - Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh || 12/05/2021

"Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy" (Ga 6,19) Thứ Năm Tuần VI – Mùa Phục Sinh 13/05/2021 Tin mừng: Ga 16, 16-20 16“Ít lâu nữa, ...

"Toàn bộ sự thật" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh || 12/05/2021

“Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16, 13) Thứ Tư Tuần VI – Mùa Phục Sinh 12/05/2021 Lời Chúa: Ga 16, 12 - 15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các ...

"Có lợi cho anh em" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh || 11/05/2021

“Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em” (Ga 16, 7) Thứ Ba Tuần VI – Mùa Phục Sinh 11/05/2021 Lời Chúa: Ga 16, 5-11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn ...

"Làm chứng về Thầy" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh || 10/05/2021

“Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy” (Ga 15, 26-27) Thứ Hai Tuần VI – Mùa Phục Sinh 10/05/2021 Lời Chúa: Ga 15,26 – 16,4a Khi ...

"Ra đi sinh hoa trái" Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật VI – Mùa Phục Sinh || 09/05/202

“Để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại”. (Ga 15, 16) Chúa Nhật Tuần VI – Mùa Phục Sinh 09/05/2021 Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với ...

"Ở lại trong tình thương" Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật VI – Mùa Phục Sinh || 09/05/202

“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy”. (Ga 15, 10) Chúa Nhật Tuần VI – Mùa Phục Sinh 09/05/2021 Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Ðức Giêsu ...

"Sinh nhiều hoa trái" Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật V – Mùa Phục Sinh || 02/05/202

““Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho” Ga 15, 1) Chúa Nhật Tuần V – Mùa Phục Sinh 02/05/2021 Lời Chúa: Ga 15, 1-8   Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy ...

"Ở lại trong Thầy" Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật V – Mùa Phục Sinh || 02/05/202

“Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” Ga 15, 5) Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh 02/05/2021 Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu ...

"Đức Giêsu về quê" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần IV – Mùa Phục Sinh || 01/05/2021:Thánh Giuse Thợ

“Ông này không phải là con bác thợ sao ? ” Mt 13, 55) Thứ Bảy Tuần IV – Mùa Phục Sinh 01/05/2021 - Thánh Giuse Thợ Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy ...

"Làm những việc lớn hơn nữa" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần IV – Mùa Phục Sinh || 01/05/2021

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” Ga 14, 9) Thứ Bảy Tuần IV – Mùa Phục Sinh 01/05/2021 Lời Chúa: Ga 14, 7-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em biết Thầy, ...

"Thầy là đường" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần IV – Mùa Phục Sinh || 30/04/2021

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” Ga 14, 6) Thứ Sáu Tuần IV – Mùa Phục Sinh 30/04/2021 Lời Chúa: Ga ...

"Không tự mình nói" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần IV – Mùa Phục Sinh || 29/04/2021

“Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13, 20) Thứ Năm Tuần IV – Mùa Phục Sinh 29/04/2021 Lời Chúa: Ga ...

Một người cha trong bóng tối

Ngày 8 tháng 12 năm 2020, Đức Phanxicô đã khiến thế giới ngạc nhiên một lần nữa khi ra Tông thư tuyên bố “Năm Thánh Giuse”. Tôi có thể mường tượng ra không ít giám ...

"Không tự mình nói" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần IV – Mùa Phục Sinh || 28/04/2021

“Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi” (Ga 12, 44) Thứ Tư Tuần IV – Mùa Phục Sinh 28/04/2021 Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Ðức Giêsu ...

"Không ai cướp được chúng" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần IV – Mùa Phục Sinh || 27/04/2021

“Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10, 28) Thứ Ba Tuần IV – Mùa Phục Sinh 27/04/2021 Lời Chúa: Ga 10, 22-30 Khi ấy, ở Giêrusalem, người ...

"Tôi là cửa cho chiên ra vào" Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần IV – Mùa Phục Sinh || 26/04/2021

“Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10, 7) Thứ Hai Tuần IV – Mùa Phục Sinh 26/04/2021 Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : ...

ĐTC Phanxicô: Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành yêu thương tất cả mọi người

Chúa nhật 25/4/2021, sau khi chủ sự Thánh lễ truyền chức linh mục cho 9 phó tế tại Đền thờ Thánh Phêrô, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ ...

"Hy sinh mạng sống vì chiên" Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật IV - Mùa Phục Sinh || 25/04/2021

“Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10, 11) Chúa Nhật Tuần IV – Mùa Phục Sinh 25/04/2021 Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới