Kinh Thánh

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3   Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ   Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin ...

Suy tôn Thánh Giá

“Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.” (Gl 6,14) WHĐ (24.8.2020) – Một tháng nữa chúng ta mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Năm nay ...

Điều gì đã xảy ra với Mười Hai Vị Tông Đồ?

WHĐ (24.8.2020) – Philípphê phục vụ các cộng đoàn nói tiếng Hy Lạp. Giacôbê trở thành giám mục đầu tiên của Giêrusalem. Giuđa Tađêô được tôn kính là “Tông đồ của người Armênia”. Ở phần cuối của Phúc ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Ngày 24 tháng 8 THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ

Các bài đọc trong Thánh lễ: Ngày 24 tháng 8 THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ (lễ kính) Ca nhập lễ: Tv 95, 2.3 Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Thiên Chúa cứu độ, kể cho muôn dân biết ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ   Ca nhập lễ: Tv 85, 1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Ngày 22 tháng 8: Đức Maria Nữ Vương (lễ nhớ)

Ngày 22 tháng 8 - Đức Maria Nữ Vương (lễ nhớ) Các bài đọc trong Thánh lễ   Ca nhập lễ: Tv 44, 10 Lạy Chúa, bên hữu Ngài, hoàng hậu sánh vai, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng và trang điểm ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Bảy Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ Ca nhập lễ: Tv 83, 10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: 21/8 - Thánh Piô X. Giáo Hoàng

Ngày 21 tháng 8: Thánh Piô X. Giáo Hoàng (lễ nhớ) Các bài đọc trong Thánh lễ   Ca nhập lễ   Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và mở kho tàng của Chúa cho người, để cho người ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ * Ca nhập lễ: Tv 83, 10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ * Ca nhập lễ: Tv 83, 10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ:   * Ca nhập lễ: Tv 83, 10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Ba Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ: Ca nhập lễ: Tv 83,10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Hai Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ:  Ca nhập lễ: Tv 83, 10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ Ca nhập lễ: Tv 83, 10 - 11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài ...

Các bài đọc trong Thánh lễ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (lễ trọng)

Các bài đọc trong Thánh lễ ngày 15 tháng 8 LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (lễ trọng) Ca nhập lễ: Kh 12, 1 Có điềm lớn xuất hiện trên trời: Một người phụ nữ mình khoác mặt trời làm ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ: Ca nhập lễ: Tv 73, 20. 19. 22. 23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân ...

Các bài đọc trong Thánh lễ: Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên Các bài đọc trong Thánh lễ Ca nhập lễ: Tv 73, 20. 19. 22. 23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân nghèo ...

Các bài đoc trong Thánh lễ: Thứ Tư Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XIX - Mùa Thường Niên Các bài đoc trong Thánh lễ Ca nhập lễ: Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy ...

Các bài đọc trong Thánh lễ Ngày 11 tháng 8: Thánh Cơlara, trinh nữ.

Ngày 11 tháng 8 Thánh Cơlara, trinh nữ (lễ nhớ bắt buộc) Ca nhập lễ (null) hoặc Tv 15, 5-6) Đây là một trong số các trinh nữ khôn ngoan, đã cầm đèn sáng ra đón Đức Kitô. (Tv ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới