Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - tháng 7/2019- Sự Chính trực của Công lý

Thứ Năm, 04-07-2019 | 23:38:07

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – tháng 7/2019- Sự Chính trực của Công lý

 

Phán quyết của các thẩm phán có ảnh hưởng đến quyền lợi và tài sản của công dân. Nền tư pháp độc lập giúp các thẩm phán tránh khỏi mọi thiên vị hay những sức ép vốn có thể bóp méo các phán quyết mà họ phải đưa ra.

Các thẩm phán phải theo gương Chúa Giê-su, Đấng không bao giờ đem chân lý ra để thỏa hiệp. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần chính trực, và xin cho sự bất công đang bao trùm thế giới không phải là lời phán quyết sau cùng.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook