Xứ Đoàn thiếu nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua viếng và cầu nguyện cho Thầy Gioakim

Thứ Hai, 11-06-2018 | 00:01:49

Cha linh hướng cùng Xứ Đoàn thiếu nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua viếng và cầu nguyện cho linh hồn Thầy Gioakim

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới