Viếng Ông cố Đaminh thân Phụ cha Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR

Thứ Hai, 02-12-2019 | 12:38:34

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

Vào lúc 19h25 Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc đến viếng Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Quảng thân Phụ cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó Giám Tỉnh CSsR VN

Quang Trọng GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới