Việc Thông Truyền Đức Tin - Ý Cầu nguyện Tháng 12 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Thứ Sáu, 07-12-2018 | 23:04:42

Nếu bạn muốn chia sẻ đức tin bằng lời nói, bạn phải biết lắng nghe thật nhiều và thật cẩn thận.

Chúng ta hãy noi theo lối sống của Chúa Giêsu, Đấng đã đồng hoá mình với những ai Người đang đối diện hầu đem tình yêu Thiên Chúa đến cho họ.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người dấn thân trong công việc phục vụ và thông truyền đức tin, khi đối thoại với các nền văn hoá, tìm được ngôn ngữ thích hợp với các hoàn cảnh của thời đại, và trên hết, trong cuộc đối thoại với con tim của tha nhân, biết lắng nghe thật nhiều.

Vatican News

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới