85 năm Học viện thánh Anphongsô - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (1935-2020)

Thứ Tư, 13-01-2021 | 23:42:53

VIDEO LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỌC VIỆN THÁNH ANPHONGSÔ – DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM – NHÂN KỶ NIỆM 85 NĂM HIỆN DIỆN (09/11/1935 – 09/11-2020)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới