Về Tháng Truyền giáo Ngoại thường tại Argentina

Thứ Tư, 27-02-2019 | 22:48:01

“Việc trở thành một nhà truyền giáo chính là một ơn gọi, một lời mời gọi và là một sự lựa chọn”, theo lời của Đức Cha Jose Vicente Conejero Gallego, người đến với tư cách là một nhà truyền giáo tại Giáo phận Formosa của Argentina vào năm 1976 và làm Giám mục Giáo phận này kể từ năm 1997.

Đức Giám mục Conejero nhấn mạnh rằng “Chúa Giêsu Kitô chính là sứ giả của Chúa Cha, một nhà truyền giáo vượt trội, được sai đi để thi hành sứ vụ truyền giáo. Chúa Giêsu được sai đến để thực hiện ơn cứu độ và hòa giải con người với Thiên Chúa và thi hành giao ước mới”.

Đức Cha Conejero tiếp tục: “Sau Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria, trong bối cảnh của cuộc Thăm viếng, sau khi thưa ‘Xin Vâng’ với Thiên Chúa và cưu mang Chúa Kitô nơi cung lòng của mình, được Chúa Thánh Thần tác động để ra đi và loan báo Lòng thương xót của Thiên Chúa, kiện toàn lời hứa của Người, và đưa ra một sự giúp đỡ tức thì, như Thánh Ambrose nói, cho người chị họ của mình là Bà Elizabeth, bằng cách mang đến sự thông báo về Tin Mừng của Thiên Chúa và về sự phục vụ cụ thể đối với người chị em của mình”.

Đức Giám mục Formosa tiếp tục nhấn mạnh với Fides rằng: “Thánh Phaolô chính là một nhà truyền giáo và là một môn đệ tuyệt vời, khi Ngài bắt đầu Thư gửi các Tín hữu Rôma, Ngài nói rằng Ngài chính là một người tôi trung của Chúa Giêsu Kitô, đã được tuyển chọn và được mời gọi để rao giảng và công bố Tin Mừng”. Bắt đầu từ những lời chứng này, Đức Cha Jose Vicente Conejero Gallego nhấn mạnh rằng” “Việc trở thành một nhà truyền giáo chính là trở nên giống như Chúa Giêsu, được xức dầu và được sai đi để loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Tất nhiên, trong tinh thần hiệp nhất với Giáo hội, vốn đã được sai đi và thi hành sứ mạng này thông qua những con người cụ thể. Nói tóm lại, việc trở thành một nhà truyền giáo đồng nghĩa với việc được sai đi, được tuyển chọn, được triệu tập, để mang đến cho con người niềm vui Tin Mừng của Chúa Giêsu, yêu thương họ và phục vụ họ”.

Đối với Đức Giám mục Conejero, Tháng Truyền giáo Ngoại thường vào tháng 10 năm 2019 diễn tả một cơ hội để “khuyến khích toàn thể Giáo hội, mà bản chất của nó là truyền giáo, như Sắc Lệnh ‘Ad Gentes’ đã nêu rõ”. Từ đó, cần phải lưu ý rằng “mục tiêu cơ bản của Tháng Truyền giáo Ngoại thường này đó chính là khơi dậy sự bén nhạy với sứ mạng này của toàn bộ cộng đồng Giáo hội, toàn thể Dân Chúa, tất cả những người đã được rửa tội, như khẩu hiệu của Thánh này, ‘Được rửa tội và được sai đi’”. Cuối cùng, Đức Cha Jose Vicente Conejero Gallego hy vọng rằng “trong các Giáo hội cụ thể, tất cả chúng ta đều có thể nhận thức được việc trở nên những nhà truyền giáo tự bản chất, và do đó, có được một động lực truyền giáo lớn hơn trong toàn thể Giáo hội để loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa và đồng thời xây dựng Giáo hội, qua việc đối thoại với các nền văn hóa và các dân tộc, để có thể phát triển trong việc xây dựng đại gia đình nhân loại duy nhất”.

Minh Tuệ (theo Fides)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới