Vai trò Thày dạy của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử Tổng Thống

Thứ Tư, 09-11-2016 | 22:55:00

Trong thời điểm quan trọng và vô cùng khó khăn, liên quan đến sự bối rối lương tâm của giáo dân Hoa Kỳ trong việc chọn lựa ra vị Tổng Thống, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã có thể làm được gì?

*

Kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm nay là kỳ bầu cử rất gay cấn. Nhiều cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra bất phân thắng bại. Bên ủng hộ ứng cử viên A thì liệt kê những ưu điểm của ứng cử viên A và kể ra những điều tồi tệ của ứng cử viên B, ngược lại bên ủng hộ B thì liệt kê số ưu điểm không kém cạnh của ứng cử viên B, đồng thời kê ra không kém những điều xấu xa của ứng cử viên A. Vì tuỳ theo hệ thống các giá trị mà mỗi người chọn lựa cho cá nhân mình, người dân chia ra làm hai nhóm A, B như thế. Trong khi đó, điểm qua ưu và khuyết điểm của cả hai ứng cử viên lần này, những người sống với đức tin Công giáo Hoa Kỳ lại rất khó khăn để quyết định; đến mức xuất hiện xu hướng bỏ mặc, không tham gia bầu cử. Vì cả hai ứng cử viên đều có những điểm gây bất an cho lương tâm các tín hữu.

  • Trong thời điểm vô cùng khó khăn, liên quan đến sự bối rối lương tâm của giáo dân như thế, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ có thể làm gì?

Theo dõi qua internet, chúng ta thấy có các bài viết, thông báo của các Đức Giám mục, các bảng so sánh hai ứng cử viên dựa trên các giá trị cốt lõi của đạo Công giáo trên website của các Giáo phận,…

Nội dung căn bản của các bài viết, thông báo, bảng so sánh ấy dựa trên một hệ thống những nguyên tắc để suy tư, tiêu chuẩn để phán đoán và hướng dẫn để hành động, là “sản phẩm” lấy từ kho tàng Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo. Người tín hữu muốn thực sống với đức tin Công giáo khi phải cân nhắc, xem xét một vấn đề xã hội thì có thể dựa vào tài liệu này.

Thông tư hướng dẫn về việc bầu cử, tại tiểu bang Virginia, tháng 10/2016, của các Đức Giám Mục Francis DiLorenzo và Paul Loverde là một thí dụ.

Trong đó có các đoạn đáng chú ý sau:

“ Như các giám mục Hoa Kỳ bạn đã nhấn mạnh, “Bổn phận [họat động cho một xã hội công chính và có trật tự] thiết yếu hơn bao giờ hết trong môi trường chính trị hiện đại, nơi người Công Giáo có thể cảm thấy chán nản về chính trị, cho rằng không có đảng phái nào và quá ít ứng viên hoàn toàn chia sẻ sự cam kết rõ ràng của Giáo Hội đối với đời sống và phẩm giá của tất cả mọi con người từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Tuy nhiên, đây không phải là lúc chúng ta rút lui hay nản chí, mà là lúc phải tái thiết việc tham gia.” (Tạo Dựng Lương Tâm cho Công Dân Trung Thành, Số 16. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, 2015)

Nền tảng của “sự tái thiết tham gia” này là một lương tâm đã được tu chỉnh kỹ càng – một lương tâm đã được tu luyện bằng kinh nguyện, các Bí Tích, học hỏi và nhận định các vấn đề chính yếu và đức tính của các ứng viên, và cuối cùng bằng những nguyên tắc hướng dẫn của đức tin chúng ta.

Bốn nguyên tắc của giáo huấn Công Giáo về xã hội hướng dẫn chúng ta: Duy trì phẩm giá cố hữu của mọi con người, cố gắng cải thiện lợi ích chung, và kết hợp các nguyên tắc về hỗ trợ và liên đới.”

Và “Gia trang của Hội Đồng Giám Mục Virginia www.vacatholic.org cung cấp các tài liệu trợ giúp các cử tri trong khi họ chuẩn bị đi bầu, kể cả một so sánh giữa hai ứng viên của hai đảng phái chính về lập trường của họ về mỗi vấn đề” 

Bảng so sánh hai ứng cử viên dựa trên hệ thống giá trị của Giáo hội Công giáo. Thể hiện qua việc chọn lựa các giá trị và được sắp xếp theo thứ tự như sau:

  • Đầu tiên là những vấn đề thuộc phẩm giá con người với quan điểm, lập trường của từng ứng cử viên trong từng vấn đề: – Sự phá thai – Án tử hình – Bác sĩ quy định việc tự tử – Lựa chọn giáo dục
  • Kế đến là vấn đề công ích: – Trách nhiệm môi trường – Tự do tôn giáo

v.v

bang so sanh

Cử tri Công giáo Hoa Kỳ sẽ nhìn vào bảng so sánh theo thứ tự ưu tiên này để suy xét xem A hay B có những quan điểm, lập trường -và dĩ nhiên sau này nếu đắc cử họ sẽ xây dựng- chính sách phù hợp hay không phù hợp đức tin, ngăn trở hay không ngăn trở xã hội phát triển theo hướng Thiên Chúa muốn hơn, và nhờ đó sự chọn lựa có cơ sở.

Như vậy, Giáo hội Hoa Kỳ đã tích cực làm tròn vai trò Thày dạy của mình. Giáo hội không đề nghị chọn A hay chọn B. Giáo hội chỉ cung cấp những tiêu chuẩn, nền tảng đặc trưng của Tin Mừng, giúp giáo dân tự tin, vững vàng sống theo đức tin, theo lương tâm đã được dạy dỗ của từng người.

Thuận Kiệt

Tags: ,

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới