Ủy Ban Thần Học Quốc Tế: ‘Giáo dân cần phải thường xuyên được trao đổi ý kiến về các quyết định của Giáo hội’

Thứ Tư, 09-05-2018 | 16:27:58

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng và các Giám mục vẫn cần phải giữ thẩm quyền của mình, Ủy Ban Thần Học Quốc Tế nhấn mạnh.

Giáo hội Công giáo cần phải tìm kiếm đầu vào, sự cam kết cũng như tài năng của tất cả các thành viên nếu như Giáo hội muốn thực sự trở nên Công giáo và để truyền giáo một cách có hiệu quả, một tài liệu mới từ Ủy ban thần học quốc tế cho biết.

ĐTC Phanxicô đã kêu gọi Giáo hội cần phải học hỏi từ thể thức ‘công đồng’ (synodality, synodalité), vốn không chỉ có nghĩa là tổ chức các cuộc họp thường lệ của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới, mà còn là không ngừng tìm cách sống và làm việc trên thế giới với ý nghĩa lớn hơn về giá trị của những lời cầu nguyện, kinh nghiệm và lời khuyên của tất cả mọi người trong Giáo hội – kể cả giáo dân, tài liệu cho biết.

“Tính công đồng trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội” được xuất bản vào đầu tháng Năm với sự chấp thuận của Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và sự cho phép của ĐTC Phanxicô.

Ủy ban Thần học Quốc tế là một hội đồng bao gồm các nhà thần học, do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm, là người tư vấn cho Bộ Giáo Lý Đức Tin.

Tài liệu mới khám phá những lời kêu gọi thường xuyên của ĐTC Phanxicô đối với Giáo hội để trở nên “công đồng tình” hoặc được đặc trưng bởi “việc cùng bước đi bên nhau” như đoàn dân lữ khách của Thiên Chúa.

Các nhà thần học cho biết rằng quan điểm công đồng tính tự nhiên xuất phát từ mô tả của Công đồng Vatican II về Giáo hội như là một sự hiệp thông và sự nhấn mạnh về tinh thần trách nhiệm của tất cả những người Công giáo đối với đời sống và sứ mạng của Giáo hội, mặc dù mỗi người đều đã được Chúa Thánh Thần ban cho những tài năng và vai trò khác nhau.

Tài liệu tìm hiểu những cách thức mà Giáo hội đã thi hành công đồng tính, bao gồm thông qua các hội đồng giáo xứ, linh mục đoàn giáo phận, các Hội đồng giám mục quốc gia, các Hội đồng giám mục khu vực, các Thượng hội đồng giám mục của các Giáo hội Công giáo phương Đông, Thượng hội đồng giám mục thế giới của các Giám mục và các hội đồng đại kết, giống như Công đồng Vatican II.

Trong khi công đồng tính được dựa trên những ân sủng nhận lãnh khi chịu phép Rửa Tội và trách nhiệm của mỗi người Công giáo, tài liệu nói, đó không phải là một lời mời gọi đối với một hình thức của một nghị viện Công giáo. Đức Giáo Hoàng và các giám mục, được hỗ trợ bởi các linh mục, vẫn giữ thẩm quyền quyết định của mình.

Nhưng “sự tham gia của các tín hữu là điều cần thiết”, tài liệu nói. “Giáo dân chiếm đại đa số dân Thánh của Thiên Chúa và có nhiều điều cần phải học hỏi từ sự tham gia của họ trong những cách diễn tả khác nhau về đời sống và sứ mạng của cộng đồng giáo hội, nơi lòng mộ đạo bình dân và toàn bộ công việc mục vụ, cũng như từ năng lực cụ thể trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống văn hóa và xã hội”.

Bất kỳ quá trình phân biệt nào của Giáo hội, các nhà thần học viết, cần phải bắt đầu với việc trao đổi ý kiến giáo dân và để điều đó đạt được hiệu quả, giáo dân cần phải được cung cấp nhiều cơ hội hơn đối với việc giáo dục trong đức tin và nhiều không gian hơn trong Giáo hội nơi mà họ có thể học cách tự biểu lộ chính mình.

Sự hiệu quả cao hơn cũng đòi hỏi phải vượt qua “não trạng giáo sĩ trị vốn có nguy cơ khiến họ đứng bên ngoài lề đối với đời sống Giáo hội”, tài liệu nói.

Kêu gọi đối “sự chuyển đổi đối với tính công đồng đổi mới”, tài liệu nhấn mạnh sự cần thiết đối với tất cả các thành viên Giáo Hội để được giáo dục tốt hơn về “tính thiêng liêng của sự hiệp thông và việc thực hành thái độ lắng nghe, đối thoại và việc nhận định chung”.

Nếu không có một sự hoán cải tâm hồn, tài liệu cho biết, các cấu trúc công đồng tính hiện tại sẽ chỉ là “những chiếc mặt nạ không có trái tim hay thậm chí là diện mạo”.

Bởi vì Chúa Thánh Thần làm việc nơi tất cả những người đã được Rửa tội, tài liệu nói, “sự đổi mới đối với đời sống công đồng tính của Giáo Hội đòi hỏi phải khích lệ các tiến trình tham vấn với toàn thể Dân Thiên Chúa”, kể cả giáo dân.

Công đồng tính, tài liệu cho biết, thúc đẩy phẩm giá của những người đã được rửa tội và lời kêu gọi của tất cả những người Công giáo, đánh giá cao sự hiện diện của những tài năng khác nhau đã được Chúa Thánh Thần ban cho và nhìn nhận sứ mạng cụ thể được giao phó cho các linh mục và giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng để duy trì đức tin và sự đổi mới của Giáo hội.

“Thẩm quyền của các linh mục là một món quà cụ thể của Chúa Thánh Thần của Chúa Kitô, người đứng đầu, cho sự sửa đổi của toàn bộ thân thể, chứ không phải là một chức năng được giao phó và đại diện bởi giáo dân”, các nhà thần học viết.

Bản chất công đồng tính của Giáo hội không phải là một điều gì đó được kích hoạt chỉ trong những dịp đặc biệt, tài liệu cho biết. “Nó phải được thể hiện theo lối sống và làm việc bình thường của Giáo Hội”, vốn  luôn luôn bắt đầu bằng việc cầu nguyện và lắng nghe lời của Thiên Chúa, sau đó cố gắng phân biệt xem ở đâu và bằng cách thức nào mà Chúa Thánh Thần đã mời gọi cộng đồng hành động.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới