UBND Quỳnh Lưu đề nghị Cha Nam ngày mai không đi kiện

Thứ Hai, 17-10-2016 | 21:09:02

Viện lý do mưa bão, UBND huyện Quỳnh Lưu vừa gửi văn thư đến Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, đề nghị ngài không tổ chức cho bà con giáo dân đi vào Hà Tĩnh khiếu kiện.

UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vừa gửi đến Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam văn thư số 1526/UBND-NV, đề ngày 17/10/2016, do Phó Chủ tịch Hồ Ngọc Dũng ký. Trong văn thư, chính quyền “đề nghị Linh mục (Đặng Hữu Nam) không nên tổ chức cho bà con giáo dân đi vào tỉnh Hà Tĩnh và nếu đã đăng ký lịch làm việc với Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, chỉ nên cử đại diện ít người tham gia…”.

Lý do được viện dẫn là vì theo dự báo, cơn bão số 7 đang đi vào đất liền, và Hà Tĩnh đang tập trung phòng chống bão.

Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam và khoảng 1000 người dân Phú Yên dự định ngày mai, 18/10/2016, sẽ vào Tòa án nhân dân Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục nộp đơn khởi kiện Formosa và khiếu nại việc Tòa án nhân dân Kỳ Anh bác đơn khiếu kiện của họ.

20161017 Quynh Luu gui Cha Nam

Tags: , ,

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới