Tuyên bố Chung kết của Phái đoàn Tòa thánh tại Phiên họp thứ 24 của Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP24)

Thứ Năm, 20-12-2018 | 21:01:46

‘Đức tin và lý trí phải kết hợp với nhau cho phép chúng ta đưa ra những lựa chọn tích cực trong lối sống của mình, trong cách thức các nền kinh tế của chúng ta vận hành và trong việc xây dựng một tinh thần liên đới toàn cầu thực sự cần thiết cho việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu này’.

Dưới đây là nội dung Tuyên bố Chung kết của Phái đoàn Tòa Thánh do Vatican cung cấp tại Phiên họp thứ 24 của Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP24) được tổ chức tại Katowice, Ba Lan, từngày 2-15/12/2018:

*******

Vatican, ngày 19 tháng 12 năm 2018 

Trong Thông điệp ‘Laudato Si’ về việc Chăm sóc cho Ngôi nhà chung của chúng ta của mình, ĐTC Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường một cách có trách nhiệm các chính sách liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, một vấn đề toàn cầu với những tác động nghiêm trọng: môi trường, xã hội, kinh tế, chính trị và đối với việc phân phối hàng hóa.

Các nhà lãnh đạo toàn cầu quy tụ tại Katowice để tham dự hội nghị COP 24 đã nỗ lực hết mình nhằm tìm ra ý chí để bỏ qua các lợi ích kinh tế và chính trị ngắn hạn của họ và nỗ lực làm việc vì công ích chung. Sau một cuộc tranh luận kéo dài và phức tạp, họ đã tìm thấy một sự đồng thuận về quy tắc thực thi Thỏa thuận Paris đã được thông qua vào năm 2015. Chúng tôi rất biết ơn các nhà lãnh đạo đến từ các quốc gia và các bên liên quan khác đã đóng góp cho cuộc đối thoại đa phương này cũng như việc soạn thảo ra các quy tắc. Sự đồng thuận đối với tài liệu chung kết, khá phức tạp và chi tiết về mặt kỹ thuật, thể hiện một sự xác quyết đối với các cam kết đã được đưa ra cách đây ba năm trước tại Paris và đối với tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương.

Thật không may, chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng bộ quy tắc đã không phản ánh đầy đủ mức độ khẩn cấp cần thiết để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, “vốn thể hiện một trong những thách thức quan trọng chính yếu đối với nhân loại trong thời đại của chúng ta ngày nay” (Laudato Si, số 25). Hơn nữa, các quy tắc dường như hạ thấp nhân quyền, chí trích trong việc phản ánh bộ mặt của con người đối với vấn đề biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến những người dễ bị tổn thương nhất trên trái đất. Tiếng kêu gào của họ cũng như tiếng kêu của trái đất đòi hỏi cần phải có nhiều tham vọng và một sự cấp bách hơn nữa.

Phái đoàn Tòa Thánh, dẫn đầu bởi Đức Hồng y Pietro Parolin Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, giải thích rằng việc nâng cao phẩm giá của con người, xóa đói giảm nghèo bằng cách thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, và giảm bớt tác động của vấn đề biến đổi khí hậu thông qua các biện pháp giảm thiểu và thích ứng có trách nhiệm. Chúng ta cần có một giai đoạn chuyển tiếp công bằng với việc tất cả các bên đảm nhận các trách nhiệm tương ứng của họ theo nguyên tắc công bằng.

Như Báo cáo đặc biệt của IPCC được ban hành vào tháng 10 năm 2018 đã chỉ ra một cách hết sức lo lắng, chúng ta được kêu gọi để hạn chế một cách có trách nhiệm sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu đến 1,5 ° C so với mức tiền công nghiệp.

Do đó, chúng tôi khuyến khích một sự tham vọng lớn hơn trong việc cung cấp Các khoản đóng góp do Quốc gia Tự nguyện (Intended Nationally Determined Contributions, viết tắt INDCs) và các cơ chế mạnh mẽ hơn trong việc giảm phát thải khí nhà kính, quản lý việc khử cacbon của nền kinh tế dựa trên nhiên liệu hóa thạch hiện tại, việc chia sẻ một cách minh bạch cách thức mỗi quốc gia thực hiện các cam kết của mình, giải quyết vấn đề mất mát và thiệt hại, đảm bảo các cam kết tài chính vững chắc, và đồng thời thúc đẩy việc giáo dục về tính bền vững, tinh thần nhận thức có trách nhiệm và thay đổi lối sống.

Đức tin và lý trí phải kết hợp với nhau cho phép chúng ta đưa ra những lựa chọn tích cực trong lối sống của mình, trong cách thức các nền kinh tế của chúng ta vận hành và trong việc xây dựng một tinh thần liên đới toàn cầu thực sự cần thiết cho việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu này.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới