Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo về Tình Huynh đệ Nhân loại sẽ được dạy ở trường học

Thứ Tư, 13-02-2019 | 06:08:05

“Giáo hội Công giáo và al-Azhar, thông qua hợp tác chung, tuyên bố và hứa sẽ mang tài liệu này đến các Nhà chức trách, cho các Nhà lãnh đạo có ảnh hưởng, các tín hữu của các tôn giáo trên thế giới, cho các tổ chức quốc tế và khu vực có thẩm quyền…”

Ông Abdullah bin Zayed

Ông Abdullah bin Zayed, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Emirati, trong bài phát biểu kết thúc ngày Thượng đỉnh Quốc tế về quản trị ở Dubai, đã công bố: tài liệu chung về Tình huynh đệ Nhân loại được ký ngày 4/2 tại Abu Dhabi giữa ĐTC Phanxicô và Đại Imam của Al Azhar, Aḥmad Muḥammad Aḥmad al-Ṭayyib sẽ được học như một phần của chương trình học ở tất cả các trường, học viện và đại học của đất nước.

Tin tức trên đây đáng ghi nhận và cho thấy chính quyền công nhận tầm quan trọng của chuyến viếng thăm tại Abu Dhabi hồi đầu tháng 2 của ĐTC. Tài liệu được ký trước sự chứng kiến ​​của hàng trăm nhà lãnh đạo của các tôn giáo độc thần Áp-ra-ham.

Tài liệu nhấn mạnh: “Giáo hội Công giáo và al-Azhar, thông qua hợp tác chung, tuyên bố và hứa sẽ mang tài liệu này đến các Nhà chức trách, cho các Nhà lãnh đạo có ảnh hưởng, các tín hữu của các tôn giáo trên thế giới, cho các tổ chức quốc tế và khu vực có thẩm quyền, cho các tổ chức của xã hội dân sự, các tổ chức tôn giáo và các nhà lãnh đạo tư tưởng, và để tham gia truyền bá các nguyên tắc của Tuyên bố chung này ở tất cả các cấp khu vực và quốc tế, thúc giục họ chuyển chúng thành các chính sách, quy định, văn bản lập pháp, giáo trình và tài liệu truyền thông.”

Văn Yên, SJ – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook