Tuần cửu nhật Giáng sinh trong tinh thần của Thánh Anphongsô: ngày 23 tháng 12

Thứ Sáu, 23-12-2016 | 08:27:33

Này đây, Chúa đến: các bạn hãy tới, chúng ta cùng thờ lạy Người.

Ôi lạy Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con, Ngài là niềm chờ mong của các dân nước và là Đấng giải thoát họ.

  • Ngày Chúa xuống trần sẽ được một vị sứ giả đi tiền phong, vị này có sứ mạng đem dân Chúa trở về với những truyền thống chính trực của cha ông. Tên của vị sứ giả này là Gioan, ngài đi trước Chúa để mở lối cho Người.
  • Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu, giờ đây Sinh Nhật của Con Chúa đã ở trước mặt chúng con: xin hãy làm cho sự bất xứng của chúng con trở nên xứng đáng để Ngôi Lời làm người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria cư ngụ giữa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và đồng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thủa, muôn đời. Amen.

Lời Nguyện của Thánh Anphongsô

Lạy Chúa Giêsu đáng mến yêu của con, quả đúng rằng sự dâng hiến này có thể trao ban quyền sở hữu – như lề luật nói; từ giây phút Cha của Ngài đã trao ban Ngài cho con, Ngài là của con; Chúa đã được sinh ra cho con, Chúa đã được trao tặng cho con: Một Con Trẻ đã được sinh ra cho chúng ta… Một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta. Và bởi vì Chúa là của con, nên tất cả những gì của Chúa là của con: máu của Chúa là của con, những chân giá trị của Chúa là của con, ân sủng của Chúa là của con, thiên đàng của Chúa là của con. Và nếu Chúa là của con, thì ai có thể mang Ngài đi khỏi con?

Chỉ có tội lỗi con khiến con có thể đánh mất Ngài và làm cho Ngài rời xa con; nhưng này con đây, ôi Chúa Giêsu của con, cho dầu trong quá khứ con đã lìa xa Ngài và đánh mất Ngài, thì giờ đây con hối tiếc điều đó với trọn cả linh hồn con, và con quyết tâm thà đánh mất sự sống và tất cả, trước khi đánh mất chính Ngài, Ngài là sự thiện hảo vĩnh cửu và là tình yêu duy nhất của linh hồn con.

Con tạ ơn Người, ôi Chúa Cha hằng hữu, vì Người đã tặng ban cho con người con của Chúa; và bởi vì Chúa đã trao tặng cho con tất cả, thì con cũng khiêm tốn hiến dâng trọn vẹn chính mình con cho Chúa. Bởi tình yêu của Người Con này, xin Chúa đón nhận con và giữ lấy con bằng mối dây tình yêu với Đấng Cứu Chuộc con.

Lạy Đức Maria, Mẹ của con, xin hãy giữ lấy con bằng sự chở che hiền mẫu của Mẹ. Con không còn muốn con là của con nữa, con muốn tất cả cho Chúa của con. Xin Mẹ giúp con giữ được lòng trung tín; con tín thác nơi Mẹ.

nativita8

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới