Tuần cửu nhật Giáng sinh trong tinh thần của Thánh Anphongsô: ngày 19 tháng 12

Thứ Hai, 19-12-2016 | 04:00:54

Tuần cửu nhật Giáng sinh trong tinh thần của Thánh Anphongsô

Ngày 19 tháng 12

Này đây, Chúa đến: các bạn hãy tới, chúng ta cùng thờ lạy Người.

Ôi Chồi Non từ cội rễ Giêsê, Ngài đã nẩy lên như một dấu chỉ cho các dân nước: xin Ngài hãy đến mà giải thoát chúng con, xin đừng trì hoãn.

  • Lời truyền tin về sự sinh ra của Samson, sẽ là một người bảo vệ can trường của dân, đã làm nổi bật sức mạnh ngoại thường của của Đấng duy nhất này đến từ Thiên Chúa. Cũng thế, lời truyền tin cho ông Dacaria về sự ra đời của Gioan Tẩy Giả làm nổi bật hành động quyền năng của Thiên Chúa, điều đòi hỏi nơi con người một đức tin đầy tràn không chút nghi nan.
  • Ôi lạy Chúa, với sự sinh hạ của Đức Trinh Nữ, Chúa đã mạc khải cho thế giới ánh huy hoàng của vinh quang Chúa, xin ban cho dân Chúa ơn biết kính thờ Chúa với một đức tin sống động và cử hành mầu nhiệm cao cả của sự Nhập Thể của Con Chúa với một tình yêu chân thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời nguyện của Thánh Anphongsô

Lạy Thiên Chúa cao cả và là Đấng Cứu Độ con, con đã bị hư mất, mà Ngài đã cứu chuộc con ra khỏi hoả ngục bằng Máu châu báu của Ngài; và rồi con lại sa ngã và bị hư mất, và Ngài lại cứu vớt con khỏi chết đời đời.

Nhưng hôm nay con là của Chúa, và con ước vọng rằng Chúa không để trở lại con đường lầm lạc, phản bội lại Chúa. Con đã nhất quyết chịu đựng sự khổ đau của cái chết, trước khi thấy con một lần nữa trở nên kẻ thù của Chúa và làm nô bộc cho ma quỷ.  Nhưng Chúa biết sự yếu đuối của con, Chúa biết những sự bội phản của con, con khẩn cầu Chúa ban cho con sức mạnh để chống trả những sự tấn công nhằm trao cho con hoả ngục. Con biết thật rằng trong những cơn cám dỗ của con, con sẽ được cứu giúp, nếu con nhớ đến Chúa, vì rằng chính Chúa đã hứa, “Hãy xin thì sẽ được”. Nhưng đây là nỗi lo sợ của con: rằng trong những lúc con cần kíp, con lại lơ là chạy đến khẩn cầu Chúa cứu giúp, vì thế sự chiến thắng vẫn thuộc về nổi khốn cùng của con.

Bởi thế con khẩn cầu Chúa ân sủng này: xin ban cho con ánh sáng và sức mạnh để con luôn luôn chạy đến với Chúa, và van nài Chúa cứu giúp mỗi khi con gặp cơn cám dỗ, thử thách; và hơn nữa con cầu xin Chúa ban cho con luôn biết cầu xin Chúa ơn trọng này, nhờ Máu châu báu của Chúa.

Và Mẹ, ôi Mẹ Maria, xin hãy ẵm lấy con trong tình yêu dẫn đến Chúa Giêsu Kitô.

nativita4

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới