Tuần cửu nhật Giáng sinh theo tinh thần của Thánh Anphongsô: ngày 22 tháng 12

Thứ Năm, 22-12-2016 | 06:04:02

 

Tuần cửu nhật Giáng sinh theo tinh thần của Thánh Anphongsô

Ngày 22 tháng 12

Này đây, Chúa đến: các bạn hãy tới, chúng ta thờ lạy Người.

Ôi Vua của các dân nước và đá góc tường của Giáo Hội: xin Ngài hãy đến và cứu vớt con người mà Ngài đã tách ra khỏi thế gian.

  • Mẹ của Samuel đã đón nhận món quà làm mẹ từ Thiên Chúa, đứa con bà đã hằng khao khát và giờ đây bà lại dâng hiến nó cho Chúa, bằng cách dâng nó vào trong đền thờ. Mẹ Maria cũng thế, đến một ngày Mẹ cũng sẽ dâng Con của Mẹ trong đền thờ, bởi vì điều đó mà giờ đây Mẹ hát lên bài Magnificat.
  • Ôi lạy Thiên Chúa, với việc Con Chúa xuống thế gian, Chúa đã kéo con người ra khỏi ách thống trị của tội lỗi và sự chết, xin ban cho chúng con được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Chúa, khi chúng con tuyên xưng niềm tin vào sự nhập thể của Con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời nguyện của Thánh Anphongsô

Ôi Giêsu của con, Ngài là Đấng Cứu Chuộc con, vì để cứu vớt con mà Chúa đã Chúa đã trao ban máu và cả sự sống mình, con khẩn xin Chúa hãy viết vào tâm khảm nghèo hèn của con danh thánh đáng mến yêu của Chúa; để khi danh thánh Ngài được khắc ghi luôn mãi trong lòng con với tình yêu mến, con cũng sẽ luôn tuyên xưng danh thánh đó nơi môi miệng con.

Khi con bị ma quỷ thử thách, danh thánh Chúa sẽ cho con sức mạnh để con chống trả. Khi con mất lòng tín thác, danh thánh Chúa sẽ khơi lên niềm hy vọng trong con. Khi con gặp khổ đau, danh thánh Chúa sẽ ủi an con. Khi con trở nên nguội lạnh trong tình yêu Ngài, danh thánh Chúa sẽ đốt lên lửa mến trong con.

Trong quá khứ con đã nhiều lần sa ngã vào vô vàn tội lỗi, bởi vì con đã không kêu cầu Chúa; từ nay về sau, danh thánh Chúa sẽ là sự bảo hộ cho con, là chốn con nương ẩn, là niềm hy vọng, sự an ủi và tình yêu duy nhất của con. Con hy vọng được sống và được chết khi danh của Chúa luôn nơi tâm hồn và môi miệng con.

Lạy Đức Trinh Nữ rất thánh, xin Mẹ cầu bầu cho con được ơn trọng này là trong mọi nỗi khốn quẩn của con, con luôn biết kêu cầu danh thánh của Chúa Giêsu, Con Mẹ, hơn thế nữa là xin cho con luôn biết cầu khẩn với tình yêu và lòng tín thác.

Lạy Chúa Giêsu và Mẹ Maria, con phó dâng mình con cho Chúa và Mẹ: Lạy Chúa Giêsu và Mẹ Maria, con yêu mến Chúa và Mẹ, con trao hiến cho Chúa và Mẹ trọn cả tâm hồn con.

nativita7

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới