Trung Quốc đổi mới các quy tắc mở rộng việc kiểm soát các tôn giáo

Chúa Nhật, 10-09-2017 | 12:48:05

Việc tập huấn chuyên sâu nhằm trang bị cho các quan chức tôn giáo đôi với việc sửa đổi vốn đã diễn ra từ đầu năm nay.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) đã ký kết các quy định tôn giáo đã được sửa đổi vốn sẽ dẫn tới việc kiểm soát rộng lớn hơn của chính phủ đối với các tôn giáo ở quốc gia do cộng sản nắm quyền.

Cục Quản lý Tôn giáo Nhà nước đã công bố hôm 7 tháng 9 vừa qua rằng ông Lý đã ký sắc lệnh của Hội đồng Nhà nước về các Quy chế Tôn giáo mới được sửa đổi (RRA) vốn sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 2 năm 2018.

1504866596Được đưa ra vào cuối năm 2014, dự thảo cuối cùng đã được Văn phòng Lập pháp của Hội đồng Nhà nước thông qua vào ngày 14 tháng 6.

Tờ Nhật báo Nhân dân, cơ quan phát ngôn của ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã báo cáo về việc phát hành RRA trên trang nhất.

Báo cáo cho biết RRA đã được chính thức thực hiện vào năm 2005 với mục đích thúc đẩy quá trình hợp pháp hóa các hoạt động tôn giáo trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của công dân và đồng thời quản lý các vấn đề tôn giáo theo luật pháp.

Báo cáo chỉ ra rằng do những thay đổi nhanh chóng, trên lĩnh vực quốc tế và trong nước, những hoàn cảnh mới đã xuất hiện trong lĩnh vực tôn giáo.

Kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18 năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã gắn liền với tầm quan trọng của công tác tôn giáo, nhấn mạnh việc quản lý theo luật pháp.

Tờ Nhật báo Nhân dân cho biết rằng RRA là cần thiết xét về Hội nghị Quốc gia về Công tác Tôn giáo vào năm 2016, nơi mà Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã nhấn mạnh sự cần thiết để cải thiện việc quản lý các vấn đề tôn giáo theo luật pháp và để quản lý các vấn đề tôn giáo nhiều một cách có hiệu quả hơn.

Bản dự thảo đã được giới thiệu trong một cuộc tham khảo ý kiến công khai kéo dài trong chín tháng vào tháng 9 năm ngoái.

Quy chế Tôn giáo mới được sửa đổi đã được ký ngay trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tổ chức vào tháng Mười.

Việc tập huấn chuyên sâu nhằm trang bị cho các quan chức tôn giáo đôi với việc sửa đổi vốn đã diễn ra từ đầu năm nay.

Theo tờ nhật báo Wenweipo của Bắc kinh ở Hong Kong, Wang Zuoan, giám đốc Cục Quản lý Tôn giáo, cho biết vào hồi tháng Giêng trong một cuộc họp nội bộ rằng, “Việc sửa đổi tập trung vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và đồng thời có những yêu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực tôn giáo”.

Các nhà quan sát tin rằng ông Wang có ý rằng việc sửa đổi nhằm củng cố sự kiểm soát của Đảng Cộng sản đối với các tôn giáo, các dân tộc thiểu số cũng như bất kỳ nguồn lực “gây ra sự xáo trộn đối với xã hội” tiềm ẩn nào.

Trọng tâm của việc sửa đổi

Một phát ngôn viên của Văn phòng Lập pháp của Hội đồng Nhà nước cho biết trong một tuyên bố rằng các sửa đổi chủ yếu tập trung vào “hai biện pháp bảo vệ”, “hai giải thích” và “hai quy tắc”.

“Hai biện pháp bảo vệ” đề cập việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng tôn giáo và việc bảo vệ an ninh quốc gia và sự hòa hợp xã hội.

“Hai giải thích” nhằm giải thích trách nhiệm pháp lý của các địa điểm tôn giáo và quyền sở hữu tài sản tôn giáo, và phải rõ ràng về việc hạn chế các xu hướng thương mại hóa tôn giáo.

“Hai tiêu chuẩn” đề cập đến quy định quản lý tài chính đối với các đoàn thể tôn giáo và quy định về các dịch vụ thông tin tôn giáo trên internet.

Quy định sửa đổi bao gồm các chương về các quy định chung của pháp luật, các cơ quan tôn giáo, các địa điểm đối với các hoạt động tôn giáo, các quan chức tôn giáo, tài sản tôn giáo, trách nhiệm pháp lý, các hoạt động tôn giáo, các điều khoản bổ sung và hai chương mới về một học viện giáo dục tôn giáo.

Bộ sửa đổi này đã giới thiệu them 29 điều khoản mới, tăng từ 48 điều khoản lên con số 77.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới