Trực tiếp Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2018 ngày thứ II

Thứ Ba, 27-03-2018 | 15:56:27

“Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm.” (Mt 9, 9)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 27/03/2018

18g 30 – Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay năm 2018 ngày thứ II

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới