Trực tiếp Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2018 ngày thứ II

Thứ Tư, 28-03-2018 | 16:03:40

Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói: Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần”. Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. (Mt 26, 75)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 28/03/2018

18g 30 – Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay năm 2018 ngày thứ III

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới