Trực tiếp Thứ Sáu Thánh: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

Thứ Sáu, 14-04-2017 | 19:31:01

Thứ Sáu Thánh Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 20g00 14/04/2017

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới