Tổng Công Hội XXV: Hội Nghị Vùng Bắc Mỹ

Thứ Năm, 12-10-2017 | 08:40:50

(New Jersey) Cuộc họp của Hội nghị Vùng Bắc Mỹ diễn ra từ ngày 3 đến 5 tháng 10 năm 2017 tại Trung tâm tĩnh tâm Alfonso ở Long Branch, New Jersey, tiếp nối giai đoạn thứ ba của Tổng Công Hội. Hiện diện có Cha Bề Trên Tổng Quyền, Michael Brehl, C.Ss.R .; Tổng cố vấn Jeffrey Rolle, C.Ss.R .; Điều phối viên của Hội nghị Jack Kingsbury, C.Ss.R .; và các thành viên của hội nghị.

DSC_0407-1-696x462

Một trong những nhiệm vụ là bầu một nhóm 3 người để trình bày cho Hội Đồng Quản Trị Trung Ương. Danh sách được đề cử là Kevin O’Neil, C.Ss.R .; Jack Kingsbury, C.Ss.R .; và Mark Miller, C.Ss.R.

Nhiệm vụ khác là bầu một thành viên mới vào hội đồng hội nghị: Dominic Long, C.Ss.R. Hội đồng hội nghị hiện nay bao gồm Glenn Parker, C.Ss.R .; John Sianchuk, C.Ss.R .; Jacques Fortin, C.Ss.R.; và Dominic Long, C.Ss.R.

Sau khi duyệt xét lại các  thông tin từ các đơn vị và điều phối viên, Cha Tổng Quyền trình bày với hội nghị về nhu cầu cần thiết của kế hoạch mục vụ cho hội nghị. Sau đó, các thành viên xem xét các quyết định từ giai đoạn thứ ba của Tổng Công Hội. Các đề mục này được thảo luận theo nhóm nhỏ trước và sau đó là hội thảo mở.

Các cuộc thảo luận bao gồm các ngày thăm viếng ngoại thường, thiết lập một văn phòng Tông Đồ vì sứ vụ, chỉ định các trưởng ban liên, xem xét kế hoạch tông đồ cho khu vực Caribê vào Mùa Chay năm 2018. Hội nghị tiếp tục làm việc trên mức độ tổ chức, thành lập các ủy ban hội nghị khác khau, tiếp tục việc tái cấu trúc, và chuẩn bị cho cuộc hội thảo trong tương lai cho “Một Thế giới tổn thương.”

Hội nghị Vùng cũng chia thành hai nhóm để thảo luận về các vấn đề cụ thể của một trong hai hoặc là Canada hoặc là Bắc Mỹ và Caribê.

Cha Tổng Quyền đã ban phép lành để kết thúc Hội Nghị.

Jack Kingsbury, C.Ss.R.

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới