Tổng Công Hội DCCT bầu Bề trên Tổng quyền cho nhiệm kỳ 2016 - 2022

Thứ Tư, 09-11-2016 | 06:00:27

Hôm nay, vào đúng ngày mừng kỷ niệm Lễ Thành Lập Dòng (9/11), các nghị viên Tổng Công Hội XXV của Dòng Chúa Cứu Thế đang nhóm họp tại Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu Tổng Quyền cho nhiệm kỳ 2016 – 2022.

TCH cau nguyenLúc 20 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2016, các nghị viên Tổng Công Hội Thứ XXV quy tụ tại nhà nguyện của Trung tâm DCCT, Pattaya, để cùng nhau cầu nguyện cho việc bầu Bề Trên Tổng Quyền nhiệm kỳ kế tiếp. Giờ cầu nguyện được gợi ý với những đoạn Lời Chúa, Hiến Pháp và lời của Cha Thánh Anphongsô:

Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người… (Rm 12, 1-12).

Những ai không tìm kiếm công việc của mình nhưng tìm kiếm Thánh ý Thiên Chúa sẽ tận hưởng sự tự do thánh của tinh thần con cái Thiên Chúa, và điều này sẽ làm cho họ làm mọi sự đẹp lòng Chúa Giêsu… Người yêu mến chúa Giêsu đích thật là người yêu mến việc làm đẹp lòng Ngài với một tình yêu thuần khiết, vì tình yêu này làm thoả lòng Chúa Giêsu khi Ngài muốn, bất cứ nơi đâu Ngài muốn, và như Ngài muốn… (Thánh Anphongsô).

Để thực hiện sứ vụ của mình trong Hội Thánh, Hội dòng nên một các thành viên sống chung với nhau và làm thành một thân mình thừa sai. Qua lời khấn, họ tận hiến chính mình cho Chúa, và nhờ đó tận hiến chính mình cho sứ vụ như một đơn vị (bộ phận) sống động mà mỗi người góp phần vào qua thừa tác vụ được trao (HP 2).

Vì thế, sứ mạng của Hội dòng đòi buộc các thành viên tự do và thong dong trong việc chọn lựa những nhóm người sẽ được loan báo Tin Mừng và những phương thế cần sử dụng cho sứ vụ của ơn cứu độ (HP 15).

Sau mỗi lời hướng dẫn là phút thinh lặng và lời khẩn nguyện: Veni, Sancte Spiritus.

Cha Giovanni Congiu, Giám tỉnh Tỉnh Rôma, đại diện anh em dâng lời nguyện kết thúc:

Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được cứu độ và nhận biết trọn vẹn sự thật. Xin hướng lòng chúng con về Chúa. Xin ban cho chúng con ơn đức tin và giải thoát chúng con khỏi bóng tối. Chính Ngài đã gọi chúng con vào Dòng Chúa Cứu Thế, xin giúp chúng con luôn trở nên đồng hình đồng dạng với thánh ý Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Giờ cầu nguyện khép lại với bài hát: Salve, Regina.

Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới