Tòa Thánh với LHQ: ‘Hãy chấm dứt việc sử dụng bom đạn chùm’

Thứ Sáu, 08-09-2017 | 21:59:39

Quan sát viên thường trực của Toà thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Đức TGM Ivan Jurkovič, đã đưa ra một tuyên bố tới Cuộc họp lần thứ 7 của các quốc gia thành viên của Công ước cấmbom đạn chùm (Convention on Cluster Munitions, CCM) liên quan đến việc phổ biến Công ước này.

Hiện tại, có 100 quốc gia thành viên của Công ước này.

REUTERS2291208_ArticoloMột số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Israel, Pakistan và Braxin, đã phản đối Công ước vào thời điểm của cuộc đàm phán, và cho đến nay vẫn chưa ký hiệp ước.

Trong tuyên bố của mình, Đức Tổng Giám mục Jurkovič nói, “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia ngoài Công ước xem xét việc tham gia vào các nỗ lực toàn cầu cũng như mục tiêu chung của chúng ta trong việc cùng nhau xây dựng một thế giới nhân đạo hơn, an toàn hơn và hợp tác hơn”.

Tuyên bố của vị Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh kết luận bằng lời kêu gọi gia tăng gấp đôi những nỗ lực và đồng thời cam kết tiếp tục ủng hộ việc phổ biến và thực hiện đầy đủ Công ước cấm bom đạn chùm, vốn đã tiếp tục gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của dân thường và các phi chiến binh – đặc biệt là trẻ em – đôi khi nhiều năm sau các cuộc xung đột mà trong đó chúng đã được sử dụng để chấm dứt.

Dưới đây là toàn văn bản tuyên bố bằng tiếng Anh của Đức TGM Ivan Jurkovič:

***********************************

Thưa ngài chủ tịch,

Trước tiên, cho phép tôi bày tỏ sự đánh giá cao của phái đoàn của tôi đối với ngài cùng tới toàn thể các điều phối viên về việc phổ biến đối với những nỗ lực đáng ghi nhận đã được thực hiện. Đặc biệt, Tòa Thánh vui mừng hoan nghênh việc phê chuẩn Công ước cấm bom đạn chùm ở Benin và Madagascar.

Không có nghi ngờ rằng, kể từ khi Công ước cấm Bom đạn chùm (CCM) bắt đầu có hiệu lực, thông qua sự đóng góp và sự phối kết hợp giữa các bên liên quan khác nhau, nó đã đạt được những tiến bộ quan trọng và đồng thời tạo ra sự khác biệt thực sự trên thế giới, đặc biệt là trong số các nạn nhân bị ảnh hưởng, cũng như trong số các quốc gia mà nó đã giúp ngăn ngừa.

Tuy nhiên, khi chúng ta kỷ niệm năm thứ 7 Công ước cấm Bom đạn chùm trở nên có hiệu lực, các loại bom đạn chùm vẫn tiếp tục được sử dụng trong một số khu vực xung đột hiện nay và ngày càng có nhiều vụ tai nạn đã được báo cáo khiến cho nhiều người trỏa thành những nạn nhân mới. Giờ đây, thậm chí còn hơn cả khi CCM được thông qua, có một sự đòi buộc phải duy trì trách nhiệm luân lý của mình để bảo vệ nhân phẩm của các nạn nhân và đồng thời trình bày lại những điều bị ngăn cấm trong Công ước thông qua các lăng kính nhân đạo.

Không chỉ vấn đề phổ biến có những ý nghĩa trực tiếp và những hậu quả sâu xa đối với các hoạt động và việc thực hiện hiệu quả CCM, nó cũng có tác động đến việc hưởng thụ đối với các quyền phổ quát của con người cũng như đối với những nỗ lực toàn cầu nhằm thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) một cách có hiệu quả.

Việc tham gia toàn cầu đối với CCM, và việc duy trì các tiêu chuẩn của nó, sẽ góp phần vào việc đạt được sự phát triển bền vững và toàn diện của con người. Việc làm sạch các khu vực bị ô nhiễm, sự hợp tác quốc tế và việc trợ giúp các nạn nhân là vô cùng quan trọng đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững cũng như việc ngăn chặn các thảm kịch trong tương lai.

Thưa ngài chủ tịch,

Tòa Thánh tiếp tục xác quyết và đồng thời quyết tâm đóng góp vào sự thành công đối với thách đố của toàn thể nhân đạo này. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia ngoài Công ước xem xét việc tham gia vào các nỗ lực toàn cầu cũng như mục tiêu chung của chúng ta trong việc cùng nhau xây dựng một thế giới nhân đạo hơn, an toàn hơn và hợp tác hơn. Chúng ta hãy gia tăng gấp đôi những nỗ lực của chúng ta và đồng thời cam kết hỗ trợ việc phổ biến và thực hiện đầy đủ CCM như đã được đề ra trong Kế hoạch hành động Dubrovnik và đồng thời đảm bảo rằng, trong tương lai, các loại bom đạn chùm sẽ không bao giờ là một nguyên nhân gây ra đau khổ cho con người. Chúng ta mắc nợ điều này đối với vô số các nạn nhân trong quá khứ và đối với việc ngăn chặn các nạn nhân tiếp theo.

Xin cám ơn ngài chủ tịch!

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới