Tòa Thánh: Hòa bình là điều quan trọng để tận hưởng đầy đủ tất cả các quyền con người

Thứ Ba, 19-06-2018 | 23:23:18

Hôm 14 tháng Sáu, Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, đã phát biểu một hội thảo của Liên Hiệp Quốc tại Geneva về Quyền được sống trong hòa bình.

Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic

Bởi vì “tất cả mọi người đều có quyền được tận hưởng hòa bình”, tất cả các quốc gia phải cố gắng hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm trọng đại của mình để tìm ra con đường dẫn đến hòa bình bền vững, vốn là kết quả của công lý, việc tham gia vào “những tiến trình năng động và cho phép sự tham gia cá nhân”, nơi mà việc đối thoại được khuyến khích và các cuộc xung đột được giải quyết theo tinh thần hiểu biết và hợp tác lẫn nhau…”. Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, đã đưa ra lời kêu gọi vào ngày 14 tháng Sáu. Đức TGM Jurkovic đã phát biểu tại một hội thảo liên ngành về chủ đề “Quyền được sống trong Hòa bình”.

Quyền được sống trong hòa bình và nhân quyền

“Quyền con người này, cùng với quyền được sống và tự do tôn giáo tín ngưỡng, có thể được coi như là cốt lõi của toàn bộ hệ thống bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền”, Đức TGM Jurkovic nhấn mạnh. “Quyền được sống trong hòa bình và thúc đẩy hòa bình”, Đức TGM Jurkovic chỉ ra, “thực sự là một yêu cầu quan trọng đối với việc tận hưởng đầy đủ tất cả các quyền con người của tất cả mọi người”.

Đức Tổng Giám mục Jurkovic cho biết rằng Toà Thánh luôn khuyến khích vấn đề ngoại giao đa phương như là một trong những địa điểm gặp gỡ quan trọng nơi mà các quốc gia đã cố gắng hài hoà các mối quan hệ “phù hợp với những đòi buộc về chân lý, công lý, sẵn sàng hợp tác và tự do”.

Hòa bình, phát triển, và phát triển bền vững

Đề cập đến tính bổ sung cho nhau giữa hai lĩnh vực hòa bình và phát triển, vị quan chức Tòa Thánh đã trích dẫn lời của Chân Phước Phaolô VI, người đã chia sẻ rằng “hòa bình không đơn thuần chỉ là sự vắng bóng chiến tranh” và “danh xưng mới của hòa bình đó là sự phát triển”. Đức TGM Jurkovic cho biết điều này đã được phản ánh trong Chương trình nghị sự năm 2030 về các Mục tiêu Phát triển Bền vững liên quan đến hòa bình, đồng thời cho biết rằng “không thể có được sự phát triển bền vững nếu không có hòa bình và không có hòa bình nếu như không có sự phát triển bền vững”.

Đức TGM Jurkovic cho biết rằng sự phát triển này bao gồm việc tôn trọng đối với mỗi con người, với động lực tự nhiên của mình, kể từ khi được thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên, với các giá trị văn hóa và tôn giáo của mình, bao gồm cả vấn đề tự do không thể chuyển nhượng, vốn được mời gọi để khám phá và thừa nhận luật luân lý được viết về bản chất con người.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới