Tĩnh tâm tại DCCT Sài Gòn 22/3/2016

Thứ Ba, 22-03-2016 | 22:56:14

Phóng sự ảnh về ngày thứ hai của kỳ tĩnh tâm Mùa Chay dành cho giới trẻ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn (22/3/2016)

IMG_0033

IMG_0002

IMG_0008

IMG_0011

IMG_0013

IMG_0014

IMG_0016

IMG_0018

Pet. Anh Xuyên

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới