Tĩnh tâm Mùa Chay Thiếu nhi: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Thứ Năm, 25-03-2021 | 16:07:12

“Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6, 3)

Cứ đến hẹn lại lên: Hằng năm lịch phụng vụ Hội Thánh bước vào Tuần 5 Mùa chay, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lại có các ‘Kỳ Tĩnh Tâm’ (Ba ngày đầu dành cho Thiếu Nhi). Năm trước 2020 do dịch bệnh, mọi hoạt động đều bị ngưng lại… Năm nay sau những ngày cách ly… mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường: Cộng đoàn dân Chúa, lại được tham dụ các kỳ tinh tâm… ‘các em Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua’ đã quy tụ về “Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” thân thương, có những giờ gặp Chúa, để don lòng thống hối tâm hồn đón Mừng Chúa “Màu Nhiệm Chết và Phục Sinh” của Chúa.

Kỳ Tĩnh Tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua bắt từ Thứ Ha 22/03 đên Thứ Tư 24/03/2021 diễn ra tốt dẹp, cha giảng Phaolô Nguyễn Văn Công đã khơi gợi cho các con Thiếu nhi ý thức về việc: ‘CẦU NGUYỆN, THỐNG HỐI, CHAY TỊNH VÀ BẮC AI’… theo tin thần của “TIN MỪNG” (như CHÚA DAY): “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. (Mt 6,1-6.16-18)

Lạy Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự. Xin ban cho chúng con sự can đảm để dũ bỏ những hình thức giả dối, luôn sống chân thật trước mặt Chúa và chân thành khi giúp đỡ mọi người…

 

 

Photo: Đức Tín, GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới