Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua ngày thứ II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 20/03/2018

Thứ Ba, 20-03-2018 | 17:06:18

Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó.Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. (Mt 9, 36)

 

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

Vào lức 18g 30 Thứ Ba ngày 20/03/2018

Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua ngày thứ II

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới