Tinh tâm Mùa Chay dành cho người lớn 2018 ngày thứ I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Sáu, 23-03-2018 | 00:05:40

Đức Giêsu nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” (Mc 10, 46 –52)

Tôi có cần được Thầy Giêsu chữa cho hết mù lòa không ?

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 22/03/2018

Tĩnh Tâm Mùa Chay dành cho Người lớn 2018 ngày thứ I

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới