Tinh Tâm Mùa Chay dành cho Giới Trẻ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp- Ngày thứ I: 29/03/2021

Thứ Ba, 30-03-2021 | 14:46:53

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 18g30 ngày 29/03/2021 Thánh lễ khai mạc tĩnh tâm dành cho giới trẻ Mùa Chay 2021. Chủ tế thánh lễ cha lính hướng giới trẻ Giáo xứ Anphongsô Trần Ngọc Hướng, – Cha giảng: Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh…

 

 

Photo: Đức Hùng

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới