Tỉnh Punjab của Pakistan đưa kinh Coran vào chương trình bắt buộc tại các trường công

Thứ Năm, 10-05-2018 | 18:12:29

Lahore, Pakistan – Cộng đồng Kitô hữu tại tỉnh Punjab và các nhóm tôn giáo thiểu số lo lắng về dự luật mới : việc dạy về luật Hồi giáo và kinh Coran sẽ là chương trình bắt buộc tại các trường học và đại học tại tỉnh Punjab. Dự luật này đã được trình bày vào tháng 1 và được Quốc hội miền thông qua hôm 04/05 vừa qua.

sách kinh Coran – RV

Luật mới khẳng định, các mục đích của luật này là giúp hiểu sứ điệp, khuyến khích hòa bình và an ninh, cổ võ các giá trị tối cao của chân lý, trung thực, toàn vẹn, khoan dung và hiểu biết của người khác.”

Văn bản luật quy hướng dẫn rằng các học sinh tiểu học đọc Kinh Coran bằng tiếngA Rập, trong khi các học sinh của chu kỳ tiếp theo được yêu cầu đọc Kinh Coran  cùng với bản dịch tiếng Urdu.

Theo những nhà phổ biến luật, của đảng “Jamaat-e-Islami, bằng cách này, Nhà nước sẽ trung thành với trách nhiệm theo Hiến pháp: theo điều 31 của Hiến pháp, Nhà nước cố gắng để đưa các giáo huấn của kinh Coran và luật Hồi giáo trở thành bắt buộc.

Các Kitô hữu đã bày tỏ sự thất vọng của họ. Nasir Saeed, nhà hoạt động của tổ chức phi chính phủ CLASS, khẳng định rằng: “Đối với các tôn giáo thiểu số, đặc biệt đối với các Kitô hữu đông đảo ở Punjab, luật mới này sẽ có vấn đề với họ: quyền căn bản của họ hoàn toàn bị bỏ qua.” Theo Saeed, cần có ngay một chương trình khác dành cho các học sinh không theo Hồi giáo.

Saeed cũng nhận định: “Việc buộc dạy kinh Coran trong các trường công lập và làm cho nó trái ngược với ý muốn của các phụ huynh và học sinh không theo Hồi giáo sẽ có một ảnh hưởng tiêu cực trên toàn hệ thống giáo dục. Nó sẽ thúc đẩy sự cố chấp và hận thù chống lại những người không theo đạo Hồi trong xã hội Pakistan, một hiện tượng đang gia tăng. Nhà nước có nhiệm vụ thúc đẩy tự do tôn giáo và tín ngưỡng, và giới thiệu một chương trình khác cho sinh viên của các tôn giáo khác.” (Fides 9/5/2018)

Hồng Thủy Radio Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới