Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin thông báo:

Thứ Sáu, 15-01-2021 | 11:07:17

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin thông báo:
 
Gần đây có người xin Cha Giám Tỉnh địa chỉ, số điện thoại của thầy Giuse Phan Vũ Dũng để gửi tiền, vì thầy đang quyên góp cho Nhà Dòng.
 
Chúng tôi xác nhận:
 
Thầy Giuse Phan Vũ Dũng – khấn lần đầu ngày 22/08/2000, khấn trọn ngày 27/06/2008 – đã xin ra và đã được chuẩn lời khấn vào ngày 06/06/2017.
 
Với việc chuẩn lời khấn này, thầy không còn thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nữa. Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam không còn trách nhiệm nào đối với thầy và cũng chưa bao giờ nhờ thầy quyên góp gì cho Tỉnh Dòng cả.
 
Xin thông báo để mọi người rõ.
Xin cầu nguyện cho Tỉnh Dòng chúng tôi và cho anh Giuse Phan Vũ Dũng.
 
Xin hết lòng cám ơn.
 
Ngày 15 tháng 01 năm 2021
Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Thông
Phó Giám Tỉnh
Đặc trách các thầy
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới