Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: Khai mạc Tập viện 2017

Thứ Hai, 10-07-2017 | 09:11:59

10 giờ sáng thứ Tư, ngày 05/7/2017, Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã chủ sự Thánh lễ khai mạc Tập Viện DCCT năm 2017.

Chia sẻ trong thánh lễ cha Giám Tỉnh mời gọi các ứng sinh Nhà Tập mở lòng đón nhận ân huệ của Chúa và can đảm bước theo Ngài. Vì Chính Chúa gọi chúng ta đến để ở lại với Ngài, được Ngài yêu thương và nâng đỡ. 

Cùng đồng tế với ngài có quý cha quý thầy Cộng Đoàn Huế và hai cha cộng đoàn Tỉnh ra huấn luyện kỹ năng cho Đệ Tử và giới trẻ.

Tập Viện năm nay có 12 thầy trong đó năm thầy xuất thân từ Đệ Tử DCCT Hà Nội. Cầu chúc các thầy luôn hăng say nhiệt huyết và miệt mài cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa trong năm tập viện này. 

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria.

Augustine Lê 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới