DCCT: Trực tiếp Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Linh mục (01/07/2017)

Thứ Sáu, 30-06-2017 | 20:00:02

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC

Vào lúc 8 giờ 30, Ngày 01 Tháng 07 Năm 2017

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới