Tiểu sử của Cha GB. Nguyễn Minh Sang. C.Ss.R

Chúa Nhật, 25-07-2021 | 23:50:00

Tiểu sử của Cha GB. Nguyễn Minh Sang. C.Ss.R
Vì hoàn cảnh dịch bệnh, thi hài Cha Gioan Baotixita. Nguyễn Minh Sang đã được hỏa thiêu tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.
Xin cầu nguyện cho Linh hồn Cha Gioan Baotixita. sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Trong Chúa Cứu Thế,
VPT
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới