Thứ Tư Tuần Thánh - Thánh lễ 18g00 ngày 08/04/2020. (live)

Thứ Tư, 08-04-2020 | 01:52:08

“Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người”. (Mt 26, 14 – 25)

Thánh lễ 18g00 ngày 08/04/2020 – Thứ Tư Tuần Thánh

Dòng Chúa Cứu Thế – Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
38 Kỳ Đồng – Phường, Quận 3. TP HCM
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới