Thứ Năm Sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh: Nỗi buồn của Gioan

Thứ Năm, 27-04-2017 | 08:43:04

Thiên Chúa không giáng cơn thịnh nộ của Người lên người ta, mà chính người ta, vì không tin vào Đức Giêsu, đã khiến thịnh nộ ấy giáng trên mình

MINOLTA DIGITAL CAMERA

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Lời chứng cuối cùng của Gioan Tẩy Giả là sự khẳng định Đức Giêsu có nguồn gốc thần linh, có địa vị cao cả và chính Đức Giêsu đã làm chứng về những gì Người đã thấy, đã nghe, đã nhận được từ Chúa Cha.

Giới thiệu Đức Giêsu cho mọi người, Gioan Tẩy giả đã cho thấy có sự so sánh không hề nhỏ giữa Đức Giêsu với ông và mọi người, giữa Đấng từ trên cao, thuộc về trời cao với kẻ từ đất mà ra và chỉ biết những chuyện dưới đất. Vì thế, nếu muốn biết về trời cao, chỉ có Đấng từ trời đến mới có thể thông tỏ, và sự thông tỏ ấy là chắc chắn, là chân thật. Đó là lẽ thường, nhưng trở nên bất thường, vì người ta không tin, không chấp nhận lời chứng của Đức Giêsu.

Nỗi buồn của Gioan Tẩy giả khi thấy nhiều người quay lưng lại với sứ điệp từ cõi trời của Đức Giêsu, Đấng được Thiên Chúa phái đến, và vì thế mãi mãi những người ấy chẳng bao giờ có thể biết về Thiên Chúa chân thật. Ông tiếc cho con người vô minh, chỉ thích chạy theo những chuyện giả dối, mong manh, chóng qua. Ông buồn vì có quá ít người biết đặt đúng hướng cho đời mình, là trời cao và sự sống đời đời.

Vẫn biết có nhiều dạng người với nhiều cấp độ của sự hiểu biết, nhưng những lời mặc khải của Đức Giêsu luôn dùng những ngôn từ, hình ảnh, câu chuyện của con người ở cõi đất này, để hướng cái nhìn họ về trời cao, hướng sự chú ý của họ vào trọng tâm, vào chiều sâu tâm hồn để lãnh hội được chân lý. Cũng có những trường hợp hiểu lầm do hiểu chưa thấu đáo hoặc, không thấy được vì không chịu xem xét. Người ta một khi đã chủ ý đóng kín tâm trí mình đối với chân lý, không muốn tìm hiểu về sự thật hoặc tự ý bịt tai đối với lời giáo huấn mình không muốn tiếp nhận, thì từ khước là chuyện đương nhiên.

Sứ điệp từ trời cao của Chúa Giêsu chỉ đến với những người kháo khát, và những ai thực tâm khát khao tìm về chân lý, người ấy sẽ khẳng định và chứng thực những lời mặc khải của Đức Giêsu là chân thật, được bảo chứng bằng Thần Khí. Vì Thiên Chúa đã ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn

Người Do Thái vẫn tin các ngôn sứ, những người được Thiên Chúa phái tới có Thần Khí từ Thiên Chúa, nhưng chỉ với một lượng Thần Khí để họ công bố chân lý của Chúa hoặc và giúp họ có thể nhận biết, hiểu được chân lý ấy, hoặc để giúp họ thực hiện một công việc nào đó theo thánh ý Thiên Chúa.

Vì thế, khi Gioan Tẩy giả nói rằng Thần Khí được ban cho Đức Giêsu, Đấng từ trời mà đến vô ngần, vô lượng là muốn nói đến Đức Giêsu hoàn toàn biết rõ, hiểu rõ chân lý của Thiên Chúa. “Vì Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.” Cho nên, ai nghe Đức Giêsu là nghe được tiếng của Thiên Chúa.

Điều Gioan Tẩy giả đang đề cập không hề có tính lý thuyết, suy diễn hoặc phóng đại, nhưng những gì ông đang nói là tất cả những gì ông biết và nhìn thấy. Nên ông dám khẳng khái quả quyết “Ai tin vào Người Con thì có sống đời đời , còn kẻ không chịu tin vào Người Con thì không có sự sống, nhưng cơn thịch nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

Đó cũng là điều Gioan Tẩy giả đặt mỗi người trong sự chọn lựa đời đời: chọn sống hay chọn chết, như Ông Môsê đối với dân Do thái xưa: “Hãy xem, Hôm nay tôi đặt trước mặt anh em sự sống và phúc lành, sự chết và tai họa… Hôm nay tôi bắt trời và đất làm chứng, là tôi đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phúc lành và nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho anh em và dòng dõi anh em được sống.” (Đnl 30,15-20)

Thiên Chúa ban cho con người trọn vẹn Tình yêu, nhưng chính sự khước từ của người ta đã kết án họ. Thiên Chúa không giáng cơn thịnh nộ của Người lên người ta, mà chính người ta, vì không tin vào Đức Giêsu, đã khiến thịnh nộ ấy giáng trên mình.

Jos Ngô Văn Kha CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới