Thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Thứ Tư, 19-10-2016 | 19:00:21

ThuKeuGoiCuuTroMienTrung_2016

Tags: , ,

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook