Thứ Ba Tuần Thánh - Thánh lễ 18g00 ngày 07/04/2020. (live)

Thứ Ba, 07-04-2020 | 09:38:48

“Một người trong anh em sẽ nộp Thầy … Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” (Ga 13, 21-33. 36-38)

Thánh lễ 18g00 ngày 07/04/2020 – Thứ Ba Tuần Thánh

 

 

Dòng Chúa Cứu Thế – Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
38 Kỳ Đồng – Phường, Quận 3. TP HCM
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới