Thứ Ba Sau CN2 PS: Chuyện đất, chuyện trời, chuyện rắn, chuyện Người

Thứ Ba, 25-04-2017 | 09:48:37

Thân phận con người không phải là một hành trình dẫn đến đau khổ và chết chóc, nhưng vươn lên tới Thiên Chúa, nhờ tin vào Đức Giêsu Con Thiên Chúa

Không phải ai cũng tự mình nhờ trí khôn mà hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của những hình ảnh, ngôn từ mà sách Luật, các ngôn sứ nói trong Cựu ước, nếu không được chính Đấng mà Cựu ước hướng đến mặc khải cho, Đấng từ Trời, từ nơi Thiên Chúa mà đến. Quả thật, cho đến thời Đức Giêsu, người Do thái đọc Kinh thánh như ngang qua một cái màn.

Vì thế, khi Nicôđêmô thắc mắc việc phải sinh lại bởi ơn trên, phải được tái sinh trong nước và Thần Khí thế nào, Đức Giêsu đã chỉ ra giới hạn của ông bằng một câu như là sự chê trách. Một bậc thầy trong dân mà cũng không biết điều ấy, để cho thấy muốn hiểu rõ, phải cần đến mặc khải của Người.

Có điều lạ là Đức Giêsu lại dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều. Phải chăng Đức Giêsu muốn hé lộ cho thấy có sự nhất quán giữa Người với Chúa Cha, Chúa Cha là Đấng đã sai Người và Người đến thế gian chỉ để thi hành thánh ý Chúa Cha, chính Chúa Cha đã muốn Người phải nói gì, làm gì, hoặc Chúa Cha luôn ở trong Người và Người luôn ở trong Chúa Cha, hoặc ai thấy Người là thấy Chúa Cha? Tất cả những giả định ấy sẽ được Đức Giêsu làm sáng tỏ dần dần, kể cả sự cứng lòng tin của người Do thái trước lời chứng về những gì Đức Giêsu sẽ mặc khải.

Rồi Đức Giêsu kết luận về những gì Người đang nói với Nicôđêmô mang những hình ảnh, tính chất thuộc về trần gian này, mà ông không tin, làm sao có thể hiểu và đón nhận những điều thuộc trời cao? Vì chỉ có ai ở nơi đã thuộc về nói ra, điều ấy mới đáng tin. Bởi vậy, nếu không ai đã lên trời để có thể biết được những gì thuộc trời cao, thì chỉ có Đức Giêsu, vì là Con Người từ trời xuống, mới có thể mặc khải.

Điều trọng đại Đức Giêsu mặc khải là về mầu nhiệm cứu chuộc nơi thập giá: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Đặt mầu nhiệm thập giá trong tương quan trực tiếp với hình ảnh “con rắn”, biểu tượng của tội và sự dữ, Đức Giêsu cho thấy hình ảnh con rắn bị giương cao trên cây gỗ, sẽ là hình ảnh của việc Con Người được giương cao trên thập giá như vậy.

Không phải vì Người đã làm một sự tội lớn lao đến  độ phải chịu một hình phạt khủng khiếp, nhưng vì sự cứu chuộc nhân loại được thực hiện trong cuộc khổ nạn, Người sẽ phải chấp nhận thế chỗ của tử tội, của sự tội. Và con rắn ghê sợ gây chết chóc kinh hãi cho mọi người, bấy giờ sẽ là Người, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời, cũng như xưa, hễ ai tin vào sự chữa lành, vào sự tái sinh của Thiên Chúa, vào tình thương ơn tha thứ của Thiên Chúa thì nhìn lên con rắn ấy.

Tội, như con rắn, khôn ngoan, uyển chuyển và khó đoán, nhưng kiên nhẫn rình rập, chờ cơ hội để sát hại. Mọi thứ tội sẽ phải bộc lộ trọn vẹn hình thái và sức mạnh của nó nơi thân xác tan nát, thấu đến tận con tim của Con Người trên thập giá.

Vì, thế, mãi mãi hình ảnh Đức Giêsu chịu đóng đinh, sẽ giúp cho mọi người có thể nhìn thấy không còn mội thứ tội nào người ta không tìm thấy qua những vết thương tích trên thân thể của Người, một trật cho thấy tình yêu nhưng không, lòng thương xót cao cả, và sự sống muôn đời của Thiên Chúa cũng bày tỏ trọn vẹn. Nhưng chỉ ai nhìn lên với lòng tin vào sự cứu rỗi của Người, mới được sống đời đời.

Nếu người Do thái phải nhìn lên con rắn được giương cao trong sa mạc để được chữa lành, thì từ nay, mọi người “sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19, 37), để đón nhận ơn tha thứ và chữa lành của Đấng chịu đóng đinh, để chữa lành khỏi những hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa, Đấng vì yêu thương đã cho Con của Người làm người và làm người đến tận cùng, để mặc khải cho chúng ta biết, thân phận con người không phải là một hành trình dẫn đến đau khổ và chết chóc, nhưng vươn lên tới Thiên Chúa, nhờ tin vào Đức Giêsu Con Thiên Chúa: “Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

Jos Ngô Văn Kha CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới