Thông tin về nhóm lừa đảo quyên góp trùng tu nhà thờ Chính Tòa Đức Bà

Thứ Tư, 28-03-2018 | 00:51:37

Toà Tổng Giám Mục ngày 26 tháng 03 năm 2018

Kính gởi: Quý Đức cha, Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân

Thông tin về nhóm lừa đảo

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới