Thông cáo của Tòa Thánh về vụ Đức Tổng giám mục McCarrick

Chúa Nhật, 07-10-2018 | 22:26:22

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng và sâu rộng về những gương xấu của cựu Hồng Y McCarrick đã làm rúng động Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, gây đau khổ và làm cho nhiều tín hữu mất tín nhiệm nơi các vị lãnh đạo.

Đức tổng GM McCarrick (AFP or licensors)

Toàn văn thông cáo công bố chiều ngày 6-10-2018 do phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến:

“Sau vụ công bố những lời tố cáo liên quan đến lối sống của Đức Tổng giám mục Theodore Edgar McCarrick, Đức Thánh ChaPhanxicô ý thức và quan tâm vì sự ngỡ ngàng lạc hướng và những lời tố cáo ấy đang gây ra trong lương tâm các tín hữu, nên ngài truyền thông báo như sau”:

Hồi tháng 9 năm 2017, Tổng giáo phận New York đã báo cho Tòa Thánh biết có một người tố cáo Đức Hồng Y McCarrick đã lạm dụng người ấy trong thập niên 1970. Đức Thánh Cha đã truyền mở cuộc điều tra sơ khởi sâu hơn, điều này đã Tổng giáo phận New York thực hiện và kết luận cuộc điều tra đã được gửi về Bộ Giáo Lý đức tin. Trong thời gian đó, vì trong cuộc điều tra người ta thấy có những dấu chỉ trầm trọng, nên Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Tổng giám mục McCarrick khỏi Hồng y đoàn, và truyền cấm vị ấy không được thi hành sứ vụ công khai và buộc phải sống trong cầu nguyện và thống hối.

“Vào thời điểm thuận tiện, Tòa Thánh sẽ không quên phổ biến các kết luận về vụ liên hệ tới Đức Tổng giám mục McCarrick. Về những lời cáo buộc khác chống lại giáo sĩ này, Đức Thánh Cha đã truyền bổ túc các thông tin thu thập được qua cuộc điều tra trước đó bằng một nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ các tài liệu hiện có trong các văn khố của các Bộ và Văn phòng của Tòa Thánh liên quan đến Đức Hồng Y McCarrick bấy giờ, với mục đích lọc ra tất cả những dữ kiện liên hệ, đặt chúng trong bối cảnh lịch sử và thẩm định một cách khách quan. Tòa Thánh biết rằng từ cuộc cứu xét các dữ kiện và hoàn cảnh có thể cho thấy những chọn lựa không phù hợp với lối tiếp cận ngày nay về những vấn đề như thế. Nhưng như Đức Thánh Cha Phanxciô đã nói, ”Chúng ta sẽ theo con đường sự thật, dù nó dẫn chúng ta tới đâu đi nữa” (Philadelphia ngày 27-9-2015). Những vụ lạm dụng cũng như những che đậy không thể được dung thứ nữa và một lối đối xử khác đối với các GM đã phạm những lỗi đó hoặc đã che đậy chính là một hình thức giáo sĩ lạm quyền không thể chấp nhận được nữa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tái tha thiết mời gọi hiệp lực để bài trừ tai ương trầm trọng là những vụ lạm dụng, trong cũng như ngoài Giáo Hội, và phòng ngừa những tội ác ấy để chúng không xảy ra nữa, gây hại cho những người vô tội và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Như đã loan báo, Đức Thánh Cha đã triệu tập các vị Chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục toàn thế giới vào tháng 2 tới đây (2019), trong khi những lời của ngài trong thư gửi Dân Chúa còn vang âm: “Cách thức duy nhất chúng ta có để đáp lại sự ác gây thiệt hại cho bao nhiêu người, chính là coi việc chống lại sự ác ấy như một nghĩa vụ có liên hệ tới tất cả chúng ta trong tư cách là Dân Chúa. Ý thức mình là thành phần của một dân và một lịch sử chung sẽ giúp chúng ta nhìn nhận các tội lỗi và sai lầm của chúng ta trong quá khứ trong thái độ cởi mở thống hối, có khả năng để cho mình được đổi mới từ bên trong” (Thư ngày 20-8-2018) (Rei 6-10-2018)

Giuse Trần Đức Anh O.P. – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới