Thông báo về việc mở lại các Lớp Giáo Lý Hôn Nhân - 09/03/2021

Thứ Ba, 09-03-2021 | 16:47:57

THÔNG BÁO:
Các Lớp Giáo Lý Hôn Nhân tại Giáo xứ bắt đầu Mở lại, từ ngày 13/03/2021
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới