Thông báo tuần V Mùa Chay của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Chúa Nhật, 02-04-2017 | 07:46:41

Văn phòng Giáo xứ trân trọng thông báo:

1/ Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Nà Phặc – Bắc Cạn thuộc Giáo phận Bắc Ninh, giáp Tỉnh Cao Bằng Lạng Sơn, cách Hà Nội 250 km hiện do Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tĩnh DCCT phụ trách.

Cộng đoàn được Đức Giám Mục Giáo Phận trao sứ vụ truyền giáo cho anh chị em miền núi Tỉnh Bắc Cạn bao gồm các dân tộc H’ Mông, Tày, Nùng, Dao.

Hiện số anh chị em giáo dân khoảng 500 người, và một số anh chị em dân tộc đang học đạo, ăn ở ngủ tại Cộng đoàn.

Cơ sở vật chất thiếu thốn. Nhà Thờ chỉ là ván cũ lợp lá tạm bợ. Ước mong của điểm truyền giáo là có một nơi thờ phượng nho nhỏ để anh chị em dân tộc tham dự Thánh lễ và học đạo.

Trong tâm tình Mùa Chay Thánh, ăn chay, làm việc lành phúc đức, đáp lời kêu gọi của Đức Cha Giáo Phận Bắc Ninh, đặc biệt Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng trọn ngày Thứ Bảy 1/4 và Chúa Nhật 2/4/2017.

2/ Tĩnh Tâm Mùa Chay.

a/ Thiếu nhi: Các ngày 03, 04, 05 / 4 / 2017 (Tức Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư).

b/ Người lớn: Các ngày 06, 07, 08 / 4 / 2017 (Tức Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy).

Các ngày tĩnh tâm bắt đầu vào lúc 18 giờ 30

Và các ngày tĩnh tâm, tại các Nhà Nguyện Xóm không cử hành Thánh lễ.

3/ Thứ Hai đầu tháng 3/4/2017: 6 giờ Thánh lễ tại Lễ Đài cầu cho quí ông bà đang an nghỉ tại Phòng hài cốt.

4/ Thứ Tư đầu tháng 5/4/2017: 15 giờ Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

5/ Thứ Sáu đầu tháng 7/4/2017: 15 giờ Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót.

6/ Chúa Nhật Lễ Lá: 09/4/2017

6 giờ làm phép lá tại Lễ Đài – Sau đó kiệu lá vào Nhà Thờ Thánh lễ.

Xin quí Cộng đoàn tham dự, đồng thời xin bớt chi tiêu trong Mùa Chay Thánh, giúp xây dựng Nhà Thờ điểm truyền giáo của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế.

Văn Phòng Giáo xứ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới