Thông báo khẩn về đại dịch và lưu ý cử hành phụng vụ ở Gp. Phan Thiết

Thứ Bảy, 14-03-2020 | 12:31:08

Thông báo khẩn về đại dịch

và lưu ý cử hành phụng vụ ở Gp. Phan Thiết

  

Nguồn: gpphanthiet.com

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới