THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

Chúa Nhật, 20-10-2019 | 16:24:45

Trung tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế – Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới